Typ Název Stáhnout
Statut vysoké školy
Studijní a zkušební řád
Stipendijní řád
Typ Název Stáhnout
Povinně zveřejňované informace
Akreditace Logistika N1041P040001 - prodloužení
Akreditace Logistika B1041P040005 - prodloužení
Akreditace Logistika N1041P040001
Akreditace Logistika B1041P040005
Typ Název Stáhnout
Výroční zpráva za rok 2022
Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2011
Typ Název Stáhnout
Plán realizace SZ pro rok 2024
Plán realizace SZ pro rok 2023
Plán realizace SZ pro rok 2022
Plán realizace SZ pro rok 2021
Strategický záměr VŠLG na období 2021-2025
Plán realizace DZ pro rok 2020
Plán realizace DZ pro rok 2019
Plán realizace DZ pro rok 2018
Celé znění dlouhodobého záměru na roky 2016 – 2020
Akční plán VŠLG na rok 2017
Akční plán VŠLG na rok 2016
Záznam z jednání o dlouhodobém záměru VŠLG na roky 2011 – 2015
Celé znění dlouhodobého záměru na roky 2011 – 2015
Aktualizace DDZ pro rok 2015
Aktualizace DDZ pro rok 2014
Aktualizace DDZ pro rok 2013
Aktualizace DDZ pro rok 2012
Typ Název Stáhnout
Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality za AR 2022/2023
Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality za AR 2021/2022
Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality za AR 2020/2021
Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Vysoké školy logistiky o.p.s. 2020
Typ Název Stáhnout
Přijímací řízení 2023 – 2024
Vyhodnocení přijímacího řízení za akademický rok 2022-2023
Typ Název Stáhnout
Zadávací dokumentace pro výběrové řízení
Stavební povolení
Všeobecné obchodní podmínky
Výkaz – výměr
Výkaz – elektro
Typ Název Stáhnout
Organizační schéma VŠLG
Akademický senát - členové