Škola budoucnosti.

VŠLG se dlouhodobě specializuje na výuku logistiky a všech přidružených oborů. Může se to zdát jako relativně úzká specializace, ale obchod, transport a skladování jsou podle studie firmy Deloitte druhou největší složkou světového HDP, a navíc v dnešním globalizovaném světě mají rychlou vzrůstající tendenci. Z tohoto důvodu se poptávka po odbornících z řady logistiky a dopravy každoročně zvyšuje. Díky tomu studenti VŠLG mohou počítat s tím, že po absolvování studia si budou moci vybírat z lukrativních nabídek od předních zaměstnavatelů v oboru.

Individuální přístup a kvalitní vyučující.

Další silnou stránkou VŠLG je, že výuka probíhá v malých skupinách, díky čemuž se každý student může bez problémů zapojit do třídních diskusí. Vyučující také znají studenty podle jmen, a nikoliv podle čísel v indexu, což přispívá k velmi přátelské atmosféře na škole. Navíc všichni učitelé patří ke špičkám ve svém oboru s mnohaletými zkušenostmi z reálné praxe, a proto studenti VŠLG méně memorují nepodstatné poučky, ale soustředí se na užitečné věci, potřebné pro úspěšnou kariéru.

Moderní zázemí a důraz na praxi.

VŠLG disponuje moderním vybavením, díky němuž si studenti mohou vyzkoušet různé druhy simulace (simulace dopravy, skladování, přepravy), či jiné programy, které jsou využívány v logistických a spedičních firmách. Navíc studenti mají možnost absolvovat odbornou praxi u našich partnerů jako Meopta, DHL, Mubea či Škoda a aplikovat tak své teoretické znalosti do praxe.

Zkus být logistikem

VŠLG realizovala projekt přibližující typické logistické aktivity středoškolákům i jiným zájemcům o logistiku.

Logistika hrou