Studovat kombinovaně

je možné na všech nabízených studijních programech.

Délka studia

se kombinovaným studiem neprodlužuje

Výuka probíhá

blokovou formou maximálně v 6 až 7 termínech za semestr.

Příležitost pro všechny

Kombinované studium je určeno pro všechny studenty, kteří se musí během pracovního týdne věnovat pracovním, případně jiným záležitostem a nemají čas navštěvovat školu několikrát do týdne. Kombinované studium na VŠLG probíhá blokovou formou, a to v pátky odpoledne a v soboty vždy jednou za 2–3 týdny. Díky takto dobře nastavenému rozvrhu mohou i pracovně vytíženi studenti úspěšně dokončit své studium na VŠLG.

Důležité informace

 • Harmonogram kombinovaného studia - Praha, Přerov a Bratislava +

  Termíny výuky pro zimní a letní semestr naleznete zde.
 • Mohu přestoupit z denní formy na kombinované studium a naopak? +

  Ano, přestup mezi formami studia je možný vždy po úspěšném ukončení semestru.
 • Nestíhám se zúčastnit některých přednáškových bloků, mohu být za to penalizován na zkouškách? +

  Ne, docházka se nezohledňuje při konečném hodnocení. Nicméně pokud byste z pracovních nebo jiných důvodů nemohli navštěvovat ani jednotlivá soustředění pro studenty kombinovaného studia, může student požádat rektora dané VŠ o schválení individuálního studijního plánu.
 • Jsou materiály dostupné online? +

  Ano, většina studijních materiálů je dostupná online.
 • Je možné fakturovat platbu školného na zaměstnavatele a je daňově uznatelným nákladem? +

  Ano, je to možné. Je třeba nám dodat fakturační údaje firmy a následně se může úhrada školného použít jako daňově uznatelný náklad.