1

Vyplňte a odešlete přihlášku ke studiu

V tomto kroku vyplníte kontaktní údaje, studijní program, který chcete studovat a další náležitosti vyplývající ze zákona. Tento krok vám zabere nanejvýš 5 minut. Následně vás bude kontaktovat naše studijní oddělení s dalšími informacemi. Za přijímací řízení se platí poplatek 800 Kč. Přihlášky pro akademický rok 2024/2025 jsou otevřeny od 1. 11. 2023. Poslední termín pro podání přihlášky je 30. 9. 2024.

2

Přijímací pohovor

Každý zájemce o studium bude pozván na přijímací pohovor s naší komisí. Během pohovoru se budeme zajímat o vaši motivaci ke studiu, čeho byste chtěli kariérně dosáhnout a co naopak očekáváte od VŠLG. Během pohovoru nebudeme testovat vaše znalosti z oboru.

3

Výsledek a rozhodnutí rektora

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vám bude oznámeno do 10 pracovních dnů. V případě přijetí vám bude zasláno Rozhodnutí o přijetí a Smlouva o studiu spolu s dalšími informacemi.

4

Zápis a začátek studia

Před začátkem studia je třeba uhradit školné do termínu vyplývajícího ze smlouvy. Před samotným začátkem studia je také nutné se dostavit k zápisu, čímž se oficiálně stanete členem akademické obce. Samotné studium obvykle začíná koncem září nebo začátkem října.

Máte čas? Poznejte nás ještě více

Přijďte na individuální prohlídku, nebo se zúčastněte Dne otevřených dveří

Osobní návštěva Den otevřených dveří