Forma studia
Praha Přerov Bratislava

Studuje obor budoucnosti

Díky rozmachu mezinárodního obchodu a prudkému růstu e-commerce nabývá obor logistiky v moderní společnosti stále většího významu. V současnosti tvoří odvětví obchodu, transportu a skladování až 15 % celosvětového HDP. Tím pádem se tlaky na přesné dodávky zboží, služeb a informací zvyšují, přičemž poptávka po vzdělaných odbornících v logistice je vyšší než kdykoliv předtím. Pandemie onemocnění covid-19 ještě více poukázala na nedostatek kvalitních lidí v oboru. Z tohoto důvodu evidujeme velký zájem o naše absolventy, který do budoucna bude ještě narůstat. Navíc každý student si může vybrat z logistiky to, co ho zajímá, jelikož program Logistika (Ing.) se dělí na  zaměření – Logistika a řízení dopravy, Logistika a řízení výroby, Logistika a řízení služeb a Informatika pro logistiku a řízení.

Logistika (Ing.)

Profesní zaměření

Zaměření

Informatika pro logistiku a řízení

Získejte informace z oblasti automatizovaného zpracování dat ve výrobních, dopravních podnicích, logistických centrech, v institucích státní správy a samosprávy, v bankovních institucích a pojišťovnách.

Zaměření

Logistika a řízení dopravy

Získejte znalosti z logistiky a jejího vlivu na dopravní procesy v hospodářství.

Zaměření

Logistika a řízení výroby

Získejte nové poznatky o výrobní logistice a automatizaci logistických procesů a buďte připraveni na nástup Průmyslu 4.0.

Zaměření

Logistika a řízení služeb

Získejte přehled o službách soukromého i veřejného sektoru, ve veřejné správě, samosprávě i v podnikatelských subjektech s nabídkou služeb.

Výhody studia na VŠLG

Obor budoucnosti

Logistika patří k nejperspektivnějším oborům na světě

Elitní vyučující

Budou Vás učit manažeři a majitelé logistických a dopravních firem

Stáže během studia

Možnost stáží u našich partnerů jako DLH, Schneider Logistics či ŠKODA.

Konec biflování

Více kritického myšlení a zkušenosti z praxe

Erasmus +

Možnost vycestování do desítek zemí

Tři města

Studovat je možné v Praze, Bratislavě a Přerově

Vybraní partneři studijního programu

Často kladené dotazy

  • Jaký je rozdíl mezi zaměřeními? +

    Všechna zaměření vycházejí ze stejného základu, a proto se v prvních dvou semestrech vyučují velmi podobné předměty. Avšak od třetího semestru se jednotlivé zaměření liší studiem povinných a povinně volitelných předmětů. Například v zaměření Logistika a řízení výroby studenti studují předměty jako Výrobní logistika nebo Automatizace a robotizace logistických procesů, zatímco v dalších zaměřeních tyto předměty nejsou povinné.
  • Ve kterých městech je možné studovat Logistiku (Ing.)? +

    V současnosti se tento inženýrský program vyučuje v Praze, Přerově a Bratislavě.
Vysoká škola logistiky o.p.s

Vysoká škola logistiky o.p.s

Den otevřených dveří

Přijďte se podívat jak to vypadá na VŠLG! VŠLG pořádá dny otevřených dveří na pravidelné bázi v každém městě.

18. 9. 2024Přerov
18. 9. 2024Bratislava
18. 9. 2024Praha

NEVYHOVUJÍ VÁM TERMÍNY DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ?

Můžete si dohodnout individuální termín.