Forma štúdia
Praha Přerov Bratislava

Študujte odbor budúcnosti

Vďaka rozmachu medzinárodného obchodu a prudkému rastu e-commerce nadobúda odbor logistiky v modernej spoločnosti čoraz väčší význam. V súčasnosti tvorí odvetvie obchodu, transportu a skladovania až 15% celosvetového HDP. Z tohto dôvodu sa tlaky na presné dodávky tovaru, služieb a informácií zvyšujú, pričom dopyt po vzdelaných odborníkoch v logistike je vyšší ako kedykoľvek predtým. Pandémia Covid-19 ešte viac poukázala na nedostatok kvalitných ľudí v tomto odbore a aj z tohto dôvodu evidujeme veľký záujem o našich absolventov, ktorý do budúcna bude ešte narastať. Navyše, každý študent si môže vybrať z logistiky to, čo ho zaujíma, nakoľko sa program Logistika (Ing.) delí na čtyři zaměření – Logistika a riadenie dopravy, Logistika a riadenie výroby, Logistika a riadenie služieb a Informatika pre logistiku riadenie.

Logistika (Ing.)

Profesijné zamerania

Zameranie

Logistika a riadenie dopravy

Získajte vedomosti z logistiky a jej vplyvu na dopravné procesy v hospodárstve.

Zameranie

Logistika a riadenie výroby

Získajte nové poznatky o výrobnej logistike a automatizácii logistických procesov a buďte pripravení na nástup Priemyslu 4.0.

Zameranie

Logistika a riadenie služieb

Získajte prehľad o službách súkromného i verejného sektora, vo verejnej správe, samospráve aj v podnikateľských subjektoch s ponukou služieb.

Zameranie

Informatika pre logistiku a riadenie

Získajte informácie z oblasti automatizovaného spracovania dát vo výrobných, dopravných podnikoch, logistických centrách, v inštitúciách štátnej správy a samosprávy, v bankových inštitúciách a poisťovniach.

Výhody štúdia na VŠLG

Odbor budúcnosti

Logistika patrí k najperspektívnejším odborom na svete.

Elitní vyučujúci

Budú Vás učiť manažéri a majitelia logistických a dopravných firiem.

Stáže počas štúdia

Možnosť stáží u našich partnerov ako DLH, Schneider Logistics či ŠKODA.

Koniec bifľovania

Viac kritického myslenia a skúsenosti z praxe.

Erasmus+

Možnosť vycestovať do desiatok krajín.

Tri mestá

Možnosť štúdia v Prahe, Bratislave a Přerove.

Vybraní partneri školy

Často kladené otázky

  • Aký je rozdiel medzi zameraniami? +

    Zamerania vychádzajú z rovnakého základu, a preto v prvých dvoch semestroch sa vyučujú veľmi podobné predmety. Avšak od tretieho semestra sa jednotlivé zamerania líšia výberom povinných a povinne voliteľných predmetov. Napríklad v zameraní Logistika a riadenie výroby študenti preberajú predmety ako Výrobná logistika alebo Automatizácia a robotizácia logistických procesov, zatiaľ čo v ostatných zameraní tieto predmety nie sú povinné.
  • V ktorých mestách je možné študovať Logistiku (Ing.)? +

    Aktuálne sa tento inžiniersky program a všetky jeho zamerania vyučujú v Prahe, Přerove a Bratislave.
Vysoká škola logistiky o.p.s

Vysoká škola logistiky o.p.s

Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť, ako to vyzerá na VŠLG! VŠLG organizuje dni otvorených dverí na pravidelnej báze v každom meste.

18. 9. 2024Přerov
18. 9. 2024Bratislava
18. 9. 2024Praha

Nevyhovujú Vám termíny dňa otvorených dverí?

Môžete si dohodnúť individuálny termín.