Forma štúdia
Praha Přerov Bratislava

Študujte odbor budúcnosti

Vďaka rozmachu medzinárodného obchodu a prudkému rastu e-commerce nadobúda odbor logistiky v modernej spoločnosti čoraz väčší význam. V súčasnosti tvorí odvetvie obchodu, transportu a skladovania až 15% celosvetového HDP. Z tohto dôvodu sa tlaky na presné dodávky tovaru, služieb a informácií zvyšujú, pričom dopyt po vzdelaných odborníkoch v logistike je vyšší ako kedykoľvek predtým. Pandémia Covid-19 ešte viac poukázala na nedostatok kvalitných ľudí v tomto odbore a aj z tohto dôvodu evidujeme veľký záujem o našich absolventov, ktorý do budúcna bude ešte narastať. Navyše, každý študent si môže vybrať z logistiky to, čo ho zaujíma, nakoľko sa program Logistika (Ing.) delí na dve špecializácie – Logistika a riadenie dopravných procesov a Logistika a riadenie výrobných procesov.

Logistika (Ing.)

Profesijné zamerania

Zameranie

Logistika a riadenie dopravných procesov

Získajte vedomosti z logistiky a jej vplyvu na dopravné procesy v hospodárstve.

Zameranie

Logistika a riadenie výrobných procesov

Získajte nové poznatky o výrobnej logistike a automatizácii logistických procesov a buďte pripravení na nástup Priemyslu 4.0.

Výhody štúdia na VŠLG

Odbor budúcnosti

Logistika patrí k najperspektívnejším odborom na svete.

Elitní vyučujúci

Budú Vás učiť manažéri a majitelia logistických a dopravných firiem.

Stáže počas štúdia

Možnosť stáží u našich partnerov ako DLH, Schneider Logistics či ŠKODA.

Koniec bifľovania

Viac kritického myslenia a skúsenosti z praxe.

Erasmus+

Možnosť vycestovať do desiatok krajín.

Tri mestá

Možnosť štúdia v Prahe, Bratislave a Přerove.

Vybraní partneri školy

Často kladené otázky

  • Aký je rozdiel medzi zameraniami? +

    Obidve zamerania vychádzajú z rovnakého základu, a preto v prvých dvoch semestroch sa vyučujú veľmi podobné predmety. Avšak od tretieho semestra sa jednotlivé zamerania líšia výberom povinných a povinne voliteľných predmetov. Napríklad v zameraní Logistika a riadenie výrobných procesov študenti preberajú predmety ako Výrobná logistika alebo Automatizácia a robotizácia logistických procesov, zatiaľ čo v druhom zameraní tieto predmety nie sú povinné.
  • V ktorých mestách je možné študovať Logistiku (Ing.)? +

    Aktuálne sa tento inžiniersky program a všetky jeho zamerania vyučujú v Prahe, Přerove a Bratislave.
  • Je tento študijný program akreditovaný? +

    Áno, v roku 2019 sme úspešne reakreditovali náš magisterský študijný program na ďalšie roky.
Vysoká škola logistiky o.p.s

Vysoká škola logistiky o.p.s

Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť, ako to vyzerá na VŠLG! VŠLG organizuje dni otvorených dverí na pravidelnej báze v každom meste.

24. 6. 2023Bratislava
24. 6. 2023Praha
16. 9. 2023Bratislava
16. 9. 2023Praha

Nevyhovujú Vám termíny dňa otvorených dverí?

Môžete si dohodnúť individuálny termín.