Forma štúdia
Praha Přerov Bratislava

Študujte odbor budúcnosti

Vďaka rozmachu medzinárodného obchodu a prudkému rastu e-commerce nadobúda odbor logistiky v modernej spoločnosti čoraz väčší význam. V súčasnosti tvorí odvetvie obchodu, transportu a skladovania až 15% celosvetového HDP. Z tohto dôvodu sa tlaky na presné dodávky tovaru, služieb a informácií zvyšujú, pričom dopyt po vzdelaných odborníkoch v logistike je vyšší ako kedykoľvek predtým. Pandémia Covid-19 ešte viac poukázala na nedostatok kvalitných ľudí v tomto odbore a aj z tohto dôvodu evidujeme veľký záujem o našich absolventov, ktorý do budúcna bude ešte narastať. Navyše, každý študent si môže vybrať z logistiky to, čo ho zaujíma, nakoľko sa program Logistika (Ing.) delí na dve špecializácie – Logistika a riadenie dopravných procesov a Logistika a riadenie výrobných procesov.

Logistika (Ing.)

Profesijné zamerania

Zameranie

Logistika a riadenie dopravných procesov

Získajte vedomosti z logistiky a jej vplyvu na dopravné procesy v hospodárstve.

Zameranie

Logistika a riadenie výrobných procesov

Získajte nové poznatky o výrobnej logistike a automatizácii logistických procesov a buďte pripravení na nástup Priemyslu 4.0.

Výhody štúdia na VŠLG

Odbor budúcnosti

Logistika patrí k najperspektívnejším odborom na svete.

Elitní vyučujúci

Budú Vás učiť manažéri a majitelia logistických a dopravných firiem.

Stáže počas štúdia

Možnosť stáží u našich partnerov ako DLH, Schneider Logistics či ŠKODA.

Koniec bifľovania

Viac kritického myslenia a skúsenosti z praxe.

Erasmus+

Možnosť vycestovať do desiatok krajín.

Tri mestá

Možnosť štúdia v Prahe, Bratislave a Přerove.

Vybraní partneri školy

Často kladené otázky

  • Aký je rozdiel medzi zameraniami? +

    Obidve zamerania vychádzajú z rovnakého základu, a preto v prvých dvoch semestroch sa vyučujú veľmi podobné predmety. Avšak od tretieho semestra sa jednotlivé zamerania líšia výberom povinných a povinne voliteľných predmetov. Napríklad v zameraní Logistika a riadenie výrobných procesov študenti preberajú predmety ako Výrobná logistika alebo Automatizácia a robotizácia logistických procesov, zatiaľ čo v druhom zameraní tieto predmety nie sú povinné.
  • V ktorých mestách je možné študovať Logistiku (Ing.)? +

    Aktuálne sa tento inžiniersky program a všetky jeho zamerania vyučujú v Prahe, Přerove a Bratislave.
Vysoká škola logistiky o.p.s

Vysoká škola logistiky o.p.s

Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť, ako to vyzerá na VŠLG! VŠLG organizuje dni otvorených dverí na pravidelnej báze v každom meste.

24. 2. 2024Přerov
14. 3. 2024Bratislava
24. 2. 2024Praha
5. 3 .2024Přerov

Nevyhovujú Vám termíny dňa otvorených dverí?

Môžete si dohodnúť individuálny termín.