Forma štúdia
Praha Přerov Bratislava

Študujte odbor budúcnosti

Vďaka rozmachu medzinárodného obchodu a prudkému rastu e-commerce nadobúda odbor logistiky v modernej spoločnosti čoraz väčší význam. V súčasnosti tvorí odvetvie obchodu, transportu a skladovania až 15% celosvetového HDP. Z tohto dôvodu sa tlaky na presné dodávky tovaru, služieb a informácií zvyšujú, pričom dopyt po vzdelaných odborníkoch v logistike je vyšší ako kedykoľvek predtým. Pandémia Covid-19 ešte viac poukázala na nedostatok kvalitných ľudí v tomto odbore a aj z tohto dôvodu evidujeme veľký záujem o našich absolventov, ktorý do budúcna bude ešte narastať. Navyše, každý študent si môže vybrať z logistiky to, čo ho zaujíma, nakoľko sa program Logistika (Bc.) delí na tri špecializácie – Logistika v doprave, Logistika v službách a Informatika pre logistiku.

Logistika (Bc.)

Profesijné zamerania

Zameranie

Logistika v doprave

Získajte komplexné vedomosti o logistike a jej uplatnení v rôznych druhoch dopravy.

Zameranie

Logistika v službách

Staňte sa expertom na využívanie logistiky v plánovaní a poskytovaní služieb vo verejnom a súkromnom sektore.

Zameranie

Informatika pre logistiku

Staňte sa odborníkom v oblasti informačnej podpory logistických procesov.

Výhody štúdia na VŠLG

Odbor budúcnosti

Logistika patrí k najperspektívnejším odborom na svete.

Elitní vyučujúci

Budú Vás učiť manažéri a majitelia logistických a dopravných firiem.

Stáže počas štúdia

Možnosť stáží u našich partnerov ako DLH, Schneider Logistics či ŠKODA.

Koniec bifľovania

Viac kritického myslenia a skúsenosti z praxe.

Erasmus+

Možnosť vycestovať do desiatok krajín.

Tri mestá

Možnosť štúdia v Prahe, Bratislave a Přerove.

Vybraní partneri študijného programu

Často kladené otázky

  • Aký je rozdiel medzi špecializáciami? +

    Všetky tri špecializácie vychádzajú z rovnakého základu, a preto v prvých dvoch semestroch sa vyučujú identické predmety. Avšak od tretieho semestra sa jednotlivé špecializácie líšia výberom povinných a povinne voliteľných predmetov. Napríklad v špecializácii Logistika dopravy si študent môže vybrať študovať predmety ako Dopravná infraštruktúra alebo Logistiku leteckej dopravy, zatiaľ čo študent špecializácie Logistika v službách má na výber z predmetov ako Logistika služieb a podnikania, Strategický management a iné.
  • V ktorých mestách je možné študovať Logistiku (Bc.) a jej špecializácie? +

    Aktuálne máme tri edukačné centrá, a to v Prahe, Přerove a Bratislave.
  • Trvá kombinované štúdium 3 roky aj na Slovensku? +

    Áno, vďaka českým akreditáciám sa kombinované štúdium nepredlžuje ani na Slovensku. To znamená, že dĺžka štúdia je 3 roky namiesto 4 rokov ako na iných slovenských vysokých školách.
Vysoká škola logistiky o.p.s

Vysoká škola logistiky o.p.s

Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť, ako to vyzerá na VŠLG! VŠLG organizuje dni otvorených dverí na pravidelnej báze v každom meste.

22. 6. 2024Praha
22. 6. 2024Bratislava
18. 9. 2024Přerov
18. 9. 2024Praha
18. 9. 2024Bratislava

Nevyhovujú Vám termíny dňa otvorených dverí?

Môžete si dohodnúť individuálny termín.