Forma štúdia
Praha Přerov Bratislava

Prečo študovať toto zameranie?

Študenti tohto zamerania získajú potrebné vedomosti z navrhovania, plánovania a realizácie dopravných, prepravných a skladovacích procesov. Na všetky tieto procesy sa bude počas štúdia prihliadať s využitím princípu intermodality a komodality. Toto zameranie je špecifické tým, že okrem prehĺbenia vedomostí z oblasti logistiky a techniky, získajú študenti aj nové poznatky z oblasti manažmentu a riadenia ľudí. Vďaka tomu sa z našich študentov stávajú nielen experti na oblasť logistiky a dopravy, ale zároveň aj prvotriedni manažéri či úspešní podnikatelia.

Profil absolventa

Kde sa uplatní absolvent?

Profilové predmety

Dopravné systémyIntegrované dopravné systémyPrepravné systémy a fixácia tovaruIntermodálne dopravné systémyInteligentné dopravné systémy

Uplatnenie absolventa

Analytik logistických procesovVývojár a správca podnikových informačných systémovKonzultant logistických a informačných systémovVývojár a realizátor systémov automatickej identifikácie

Výhody štúdia na VŠLG

Odbor budúcnosti

Logistika patrí k najperspektívnejším odborom na svete.

Elitní vyučujúci

Budú Vás učiť manažéri a majitelia logistických a dopravných firiem.

Stáže počas štúdia

Možnosť stáží u našich partnerov ako DLH, Schneider Logistics či ŠKODA.

Koniec bifľovania

Viac kritického myslenia a skúsenosti z praxe.

Erasmus+

Možnosť vycestovať do desiatok krajín.

Tri mestá

Možnosť štúdia v Prahe, Bratislave a Přerove.

Študijný plán

Semester Názov predmetu
Zimný English for Supply Chain Management I
Zimný Matematika v inžinierskej praxi
Zimný Mechanizačné a manipulačné prostriedky v logistike
Zimný Logistické informačné systémy
Zimný Logistika v službách
Zimný Povinne voliteľný predmet
Zimný Logistika – rozdielový predmet pre študentov z iných škôl
Semester Názov predmetu
Letný English for Supply Chain Management II
Letný Fyzika v logistických procesoch
Letný Modelovanie a simulácia logistických procesov
Letný Kvantitatívne metódy v rozhodovaní
Letný Povinne voliteľný predmet
Letný Povinne voliteľný predmet
Odborná prax I
Semester Názov predmetu
Zimný Legislatíva v logistike
Zimný Riadenie dodávateľských systémov
Zimný Spätná logistika a technologické spracovanie odpadov
Zimný Bezpečnosť informačných technológií
Zimný Povinne voliteľný predmet
Zimný Povinne voliteľný predmet
Zimný Odborná prax II
Semester Názov predmetu
Letný Riadenie kvality logistických procesov
Letný Projektovanie logistických procesov
Letný Diplomový projekt
Letný Povinne voliteľný predmet
Letný Povinne voliteľný predmet
Semester Názov predmetu
Dopravné systémy
Výrobné systémy
Integrované dopravné systémy
Logistika výrobných technológií
Inteligentné dopravné systémy
Automatizácia a robotizácia logistických činností
Prepravné systémy a fixácia tovaru
Riadenie a plánovanie výroby
Intermodálne prepravné systémy
Obalové systémy a identifikácia tovaru
Riadenie inovácií
Teória rizík
Systém zberu a spracovania dát
Štatistické riadenie procesov

Záleží nám na študentoch

Našou najlepšou reklamou sú spokojní študenti.

Jakub

Okrem kvalitnej výučby som si z VŠLG odniesol aj cenné kontakty. S niekoľkými spolužiakmi som dodnes v kontakte a vďaka práci v rôznych spoločnostiach logistického odvetvia a rôznemu zameraniu, si dokážeme navzájom pomôcť aj po skončení úspešného študijného ťaženia za vyšším vzdelaním.

Vlastimil

Na VŠLG ma učili prevažne experti z praxe, vďaka čomu som bol veľmi dobre pripravený na moju profesionálnu kariéru. V súčasnosti pracujem ako Senior riaditeľ pre výrobu a supply chain v spoločnosti Meopta – optika, s.r.o., kde som zodpovedný za riadenie výrobných a montážnych divízií v oblasti supply chain. Tiež pôsobím ako garant v projektoch rozvoja informačných systémov.

Vybraní partneri školy

Nebojte sa chcieť viac,

Poďme do toho spolu.

Ak Vás naša ponuka oslovila, vyplňte nezáväznú registráciu na štúdium. Celé prijímacie konanie je bezplatné. Prípadne si otestujte svoje vedomosti v našom kvíze.

Prihláška Kvíz
Vysoká škola logistiky o.p.s

Vysoká škola logistiky o.p.s

Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť, ako to vyzerá na VŠLG! VŠLG organizuje dni otvorených dverí na pravidelnej báze v každom meste.

18. 9. 2024Přerov
18. 9. 2024Bratislava
18. 9. 2024Praha

Nevyhovujú Vám termíny dňa otvorených dverí?

Môžete si dohodnúť individuálny termín.