Škola budúcnosti

VŠLG sa dlhodobo špecializuje na výučbu logistiky a všetkých pridružených odborov. Môže sa to zdať ako relatívne úzka špecializácia, ale obchod, transport a skladovanie sú podľa štúdie firmy Deloitte druhou najväčšou zložkou svetového HDP a navyše majú tendenciu rýchleho rastu v dnešnom globalizovanom svete. Z tohto dôvodu sa dopyt po odborníkoch z radu logistiky a dopravy každoročne zvyšuje. Vďaka tomu študenti VŠLG môžu počítať s tým, že po absolvovaní štúdia si budú môcť vyberať z lukratívnych ponúk od popredných zamestnávateľov v tomto odbore.

Individuálny prístup a kvalitní vyučujúci

Ďalšou silnou stránkou VŠLG je, že výučba prebieha v malých skupinách, vďaka čomu sa každý študent môže bez problémov zapojiť do triednych diskusií. Vyučujúci taktiež poznajú študentov podľa mien a nie podľa čísel v indexe, čo prispieva k veľmi priateľskej atmosfére na škole. Navyše všetci učitelia patria k špičkám vo svojom odbore s mnohoročnými skúsenosťami z reálnej praxe, a preto študenti VŠLG menej memorujú nepodstatné poučky, ale sústredia sa na užitočné veci, potrebné pre úspešnú kariéru.

Moderné zázemie a dôraz na prax

VŠLG disponuje moderným vybavením, kde si študenti môžu vyskúšať rôzne druhy simulácie (simulácia dopravy, skladovania, prepravy), či iné programy, ktoré sú využívané v logistických a špedičných firmách. Navyše, študenti majú možnosť absolvovať odbornú prax u našich partnerov, ako napríklad Meopta, DHL, Mubea či Škoda a aplikovať tak svoje teoretické vedomosti do praxe.

Skús byť logistikom

VŠLG realizovala projekt približujúci typické logistické aktivity stredoškolákom aj iným záujemcom o logistiku.

Logistika hrou