Vysoká škola logistiky (VŠLG)

VŠLG vznikla v roku 2004 a od počiatku sa zameriava na výučbu logistiky a všetkých jej odvetví. Výučba prebieha v Prahe, Přerove a od akademického roka 2021/22 aj v Bratislave. Okrem bakalárskeho a magisterského štúdia je možné na VŠLG absolvovať aj manažérske MBA štúdium. Rektorom VŠLG je dlhoročný expert z odboru logistiky prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.

Katedry a vyučujúci

Rok 2021

V roku 2021 sa VŠLG stala členom vzdelávacej skupiny United College Prague (UCP), najrýchlejšie sa rozvíjajúcej vzdelávacej skupine vo vysokom školstve v Česku a na Slovensku. Vedenie skupiny UCP tvoria absolventi popredných svetových univerzít ako Cambridge University, London School of Ecomonics (LSE) alebo Maastrich University. Aj z tohto dôvodu je hlavným cieľom skupiny UCP zefektívniť proces výučby, navýšiť možnosti stáží už počas štúdiu a minimalizovať nepodstatné memorovanie.

Prečo študovať na VŠLG