Študovať kombinovane

je možné na všetkých ponúkaných študijných programoch.

Dĺžka štúdia

sa kombinovaným štúdiom nepredlžuje.

Výučba prebieha

blokovou formou maximálne v 6 až 7 termínoch za semester.

Príležitosť pre všetkých

Kombinované štúdium je určené pre všetkých študentov, ktorí sa musia počas pracovného týždňa venovať aj iným záležitostiam a nemajú čas navštevovať školu niekoľkokrát do týždňa. Kombinované štúdium na VŠLG prebieha blokovou formou, a to v piatky poobede a v soboty vždy raz za 2-3 týždňe. Vďaka takto dobre nastavenému rozvrhu môžu aj pracovne vyťažení študenti úspešne dokončiť svoje štúdium na VŠLG.

Dôležité informácie

 • Harmonogram kombinovaného štúdia - Praha, Přerov a Bratislava +

  Termíny výučby pre zimný semester nájdete tu. Termíny výučby pre letný semester nájdete tu.
 • Môžem prestúpiť z dennej formy na kombinované štúdium a naopak? +

  Áno, prestup medzi formami štúdia je možný vždy po úspešnom ukončení semestra.
 • Nestíham sa zúčastnit niektorých prednáškovych blokov, môžem byť za to penalizovaný na skúškach? +

  Nie. Dochádzka sa nezohľadňuje pri konečnom hodnotení. Avšak ak by ste z pracovných alebo iných dôvodov nemohli navštevovať ani jednotlivé sústredenia pre kombinovaných študentov, môže študent požiadať rektora  o schválenie individuálneho študijného plánu.
 • Sú materiály dostupné online? +

  Áno, väčšina študijných materiálov sú dostupné online.
 • Je možné fakturovať platbu školné na zamestnávateľa a je daňovo uznateľným nákladom? +

  Áno, je to možné. Je potrebné nám dodať fakturačné údaje firmy a následne sa môže úhrada školného použiť ako daňovo uznateľný náklad.