Partneri VŠLG

VŠLG dlhodobo spolupracuje s viacerými súkromnými firmami a inštitúciami z verejného sektora. Okrem spolupráce na spoločných projektoch, prináša toto partnerstvo veľké množstvo príležitostí stáží a praxí pre našich študentov, kde si môžu vyskúšať aplikovať teóriu v praxi. Medzi našich partnerov patrí napríklad Česká logistická asociácia, DHL, Olomoucký kraj, Schneider logistics, či ŠKODA.

Partneri