Úspešná kariéra

Z absolventov VŠLG sa stávajú úspešní manažéri a podnikatelia

Osobný prístup

Pre nás ste osobnosti a nie čísla v indexe.

Komunita

Všetci absolventi sú vždy vítaní na všetkých akciách VŠLG a ostáva im doživotný prístup do knižnice.

 • Zimný semester – prezenčná forma

  Bakalárske štúdium prezenčná forma 24 000 Kč 1. ročník / cena za semester
  Bakalárske štúdium prezenčná forma 24 500 Kč 2. ročník / cena za semester
  Bakalárske štúdium prezenčná forma 24 500 Kč 3. ročník / cena za semester
  Magisterské štúdium prezenčná forma 26 000 Kč 1. ročník / cena za semester
  Magisterské štúdium prezenčná forma 26 000 Kč 2. ročník / cena za semester

  Zimný semester – kombinovaná forma

  Bakalárske štúdium kombinovaná forma 24 000 Kč 1. ročník / cena za semester
  Bakalárske štúdium kombinovaná forma 24 500 Kč 2. ročník / cena za semester
  Bakalárske štúdium kombinovaná forma 24 500 Kč 3. ročník / cena za semester
  Magisterské štúdium kombinovaná forma 26 000 Kč 1. ročník / cena za semester
  Magisterské štúdium kombinovaná forma 26 000 Kč 2. ročník / cena za semester

  Bankové údaje

  Termín splatnosti za zimní semestr je do 30. 06. 2024, v případě podpisu smlouvy do 15. 06. 2024, jinak do dne zápisu ke studiu do akademického roku. Termín splatnosti za letní semestr je 02/2025. Pri mimoriadnych udalostiach je možné si požiadať o individuálny splátkový kalendár.

  Číslo účtu86-7184480257/0100

  IBANCZ1901000000867184480257 (pre platby zo zahraničia)

  SWIFT (BIC)KOMBCZPPXXX (pre platby zo zahraničia)

  Variabilný symbol

 • Letný semester – prezenčná forma

  Bakalárske štúdium prezenčná forma 24 000 Kč 1. ročník / cena za semester
  Bakalárske štúdium prezenčná forma 24 500 Kč 2. ročník / cena za semester
  Bakalárske štúdium prezenčná forma 24 500 Kč 3. ročník / cena za semester
  Magisterské štúdium prezenčná forma 26 000 Kč 1.-2. ročník / cena za semester

  Letný semester – kombinovaná forma

  Bakalárske štúdium kombinovaná forma 24 000 Kč 1. ročník / cena za semester
  Bakalárske štúdium kombinovaná forma 24 500 Kč 2. ročník / cena za semester
  Bakalárske štúdium kombinovaná forma 24 500 Kč 3. ročník / cena za semester
  Magisterské štúdium kombinovaná forma 26 000 Kč 1.-2. ročník / cena za semester

  Bankové údaje

  Termín splatnosti za zimní semestr je do 30. 06. 2024, v případě podpisu smlouvy do 15. 06. 2024, jinak do dne zápisu ke studiu do akademického roku. Termín splatnosti za letní semestr je 02/2025. Pri mimoriadnych udalostiach je možné si požiadať o individuálny splátkový kalendár.

  Číslo účtu86-7184480257/0100

  IBANCZ1901000000867184480257 (pre platby zo zahraničia)

  SWIFT (BIC)KOMBCZPPXXX (pre platby zo zahraničia)

  Variabilný symbol