Úspešná kariéra

Z absolventov VŠLG sa stávajú úspešní manažéri a podnikatelia

Osobný prístup

Pre nás ste osobnosti a nie čísla v indexe.

Komunita

Všetci absolventi sú vždy vítaní na všetkých akciách VŠLG a ostáva im doživotný prístup do knižnice.

 • Zimný semester – prezenčná forma

  Bakalárske štúdium prezenčná forma 20 500 Kč 1. ročník / cena za semester
  Bakalárske štúdium prezenčná forma 21 000 Kč 2. ročník / cena za semester
  Bakalárske štúdium prezenčná forma 21 000 Kč 3. ročník / cena za semester
  Magisterské štúdium prezenčná forma 22 000 Kč 1.-2. ročník / cena za semester

  Zimný semester – kombinovaná forma

  Bakalárske štúdium kombinovaná forma 20 500 Kč 1.-3. ročník / cena za semester
  Magisterské štúdium kombinovaná forma 22 000 Kč 1.-2. ročník / cena za semester

  Bankové údaje

  Pri mimoriadnych udalostiach je možné si požiadať o individuálny splátkový kalendár. Termín splatnosti za zimný semester je 20. 09. 2021. Termín splatnosti za letný semester je 12. 02. 2022.

  Číslo účtu86-7184480257/0100

  IBANCZ1901000000867184480257 (pre platby zo zahraničia)

  SWIFT (BIC)KOMBCZPPXXX (pre platby zo zahraničia)

  Variabilný symbolrodné číslo studenta

 • Letný semester – prezenčná forma

  Bakalárske štúdium prezenčná forma 20 500 Kč 1. ročník / cena za semester
  Bakalárske štúdium prezenčná forma 21 000 Kč 2. ročník / cena za semester
  Bakalárske štúdium prezenčná forma 21 000 Kč 3. ročník / cena za semester
  Bakalárske štúdium - skrátená prezenčná forma štúdia 20 500 Kč 2. semester
  Magisterské štúdium prezenčná forma 22 000 Kč 1.-2. ročník / cena za semester

  Letný semester – kombinovaná forma

  Bakalárske štúdium kombinovaná forma 20 500 Kč 1.-3. ročník / cena za semester
  Magisterské štúdium kombinovaná forma 22 000 Kč 1.-2. ročník / cena za semester

  Bankové údaje

  Pri mimoriadnych udalostiach je možné si požiadať o individuálny splátkový kalendár. Termín splatnosti za zimný semester je 20. 9. 2021. Termín splatnosti za letný semester je 12. 2. 2022.

  Číslo účtu86-7184480257/0100

  IBANCZ1901000000867184480257 (pre platby zo zahraničia)

  SWIFT (BIC)KOMBCZPPXXX (pre platby zo zahraničia)

  Variabilný symbolrodné číslo studenta