Vysoká škola logistiky o.p.s.

Palackého 1381/25, 750 02 Přerov

IČO: 25875167

Číslo účtu: 86-7184480257/0100

IBAN: CZ1901000000867184480257 (pre platby zo zahraničia)

SWIFT Code: KOMBCZPPXXX (pre platby zo zahraničia)

Variabilný symbol (pre platby školného): rodné číslo študenta