1

študijný program Mgr.

4

zamerania

3

mestá, v ktorých pôsobíme

Učte sa od najlepších

VŠLG už 20 rokov pripravuje svojich študentov na úspešnú kariéru v jednom z najperspektívnejších odborov na svete – v logistike. Na škole vyučujú popredné kapacity, ktoré projektovali a realizovali logistické projekty za niekoľko miliárd. Napríklad doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., DBA na pozícii generálneho riaditeľa realizoval viacero dopravných stavieb a riešení dopravných systémov vo viacerých krajinách, vrátane Česka, Slovenska, Rakúska, Poľska či Ruska. Garanciou prvotriednej kvality výučby je aj rektor VŠLG, prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., DBA, ktorý zastáva funkciu prezidenta Českej logistickej asociácie už od roku 2010. Kombináciou užitočných teoretických vedomostí a ich aplikáciou v reálnom svete už počas štúdiá sa z absolventov VŠLG stávajú poprední manažéri v súkromných a verejných inštitúciách, zaoberajúcich sa logistickými procesmi, dopravou a staviteľstvom.

Magisterské štúdium

Študijné programy

Program

Logistika (Ing.)

Prehĺbte svoje vedomosti z logistiky, dopravy a skladovania a vykročte za úspešnou kariérou.

Zobraziť viac

Profily absolventov VŠLG

Z absolventov VŠLG sa spravidla stávajú vysokokvalifikovaní odborníci v segmente logistiky, informatiky, dopravy a staviteľstva. Konkrétne sa uplatnia na pozíciách ako projektový manažér, špecialista logistiky a dopravy, špecialista skladovania a distribúcie, manažér výrobných procesov, vývojár a správca podnikových informačných systémov, či konzultant logistických a informačných systémov. Vďaka dobrej povesti VŠLG siahajú po jej absolventoch renomované spoločnosti ako DHL, ŠKODA či Schneider Logistics. Navyše, vďaka dobrej jazykovej príprave majú absolventi možnosť naštartovať svoju úspešnú kariéru aj v zahraničí.

Našou najlepšou reklamou sú spokojní študenti

Jakub

Okrem kvalitnej výučby som si z VŠLG odniesol aj cenné kontakty. S niekoľkými spolužiakmi som dodnes v kontakte a vďaka práci v rôznych spoločnostiach logistického odvetvia a rôznemu zameraniu, si dokážeme navzájom pomôcť aj po skončení úspešného študijného ťaženia za vyšším vzdelaním.

Miroslav

Vďaka obsahu a skladbe vyučovaných predmetov som získal pevný základ pre ďalší osobný rozvoj a rozhodne môžem povedať, že doplnené vzdelanie v tejto oblasti je významným plusom pre moju budúcu kariéru.

Vysoká škola logistiky o.p.s

Vysoká škola logistiky o.p.s

Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť, ako to vyzerá na VŠLG! VŠLG organizuje dni otvorených dverí na pravidelnej báze v každom meste.

18. 9. 2024Přerov
18. 9. 2024Bratislava
18. 9. 2024Praha

Nevyhovujú Vám termíny dňa otvorených dverí?

Môžete si dohodnúť individuálny termín.