Úradné hodiny knižnice
Utorok8:00 – 11:00 | 12:30 – 14:00
Streda8:00 – 11:00
Štvrtok8:00 – 11:00 | 12:30 – 15:00
Piatok13:00 – 16:00 (iba v dobe výučby kombinovaného štúdia)
Sobota8:00 – 10:00 (iba v dobe výučby kombinovaného štúdia)

V prípade zatvorenej knižnice je možné dohovoriť sa vopred na nachystaní príp. výpožičky.

Cenníky kopírovania a krúžkových väzieb
Kopírovanie a tlač z PC A3 farebne 6,- Kč
Kopírovanie a tlač z PC A4 farebne 3,- Kč
Kopírovanie a tlač z PC A3 čiernobielo 2,- Kč
Kopírovanie a tlač z PC A3 čiernobielo 2,- Kč

Ostatné služby a poplatky
  • MZV – Medziknižničná výpožička – 30,- Kč
  • Poštovné knižnica VŠLG – podľa váhy a veľkosti balíka

Sankčné poplatky
  • 1. upomienka 20,- Kč
  • 2. upomienka 30,- Kč
  • 3. upomienka 50,- Kč
  • každá ďalšia upomienka 50,- Kč

Bakalárske a diplomové práce absolventov VŠLG sú evidované v knižnici ako fyzicky, tak aj v elektronickej podobe v programe TRITIUS – on-line katalógu.

Vyhľadávanie jednotlivých zväzkov cez on-line katalóg knižnice: – Vše – akékoľvek hľadané slovo či téma – Autor – pokiaľ poznáme meno absolventa napr. Bahenský, Ondřej – Kľúčové slovo – napr. logistika – Názov – BP – DP či publikácia

Vybrané české knižnice a ich elektronické katalógy