1

Vyplňte a odošlite prihlášku ku štúdiu

V tomto kroku vyplníte svoje kontaktné údaje, študijný program, ktorý chcete študovať a ďalšie náležitosti vyplývajúce zo zákona. Tento krok vám zaberie najviac 5 minút. Následne vás bude kontaktovať naše študijné oddelenie s ďalšími informáciami. Za prijímacie konanie sa platí poplatok 800 CZK. Prihlášky na štúdium v akademickom roku 2024/2025 sú otvorené od 1. 11. 2024.

2

Prijímací pohovor

Každý záujemca o štúdium bude pozvaný na prijímací pohovor s našou komisiou. Počas pohovoru sa budeme zaujímať o Vašu motiváciu k štúdiu, čo by ste chceli kariérne dosiahnuť a čo naopak očakávate od VŠLG. Počas pohovoru nebudeme testovať Vaše znalosti z odboru.

3

Výsledok a rozhodnutie rektora

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí Vám bude oznámené do 10 pracovných dní. V prípade prijatia Vám bude zaslané Rozhodnutie o prijatí a Zmluva o štúdiu spolu s ďalšími informáciami.

4

Zápis a začiatok štúdia

Pred začiatkom štúdia je potrebné uhradiť školné do termínu vyplývajúceho zo zmluvy. Pred samotným začiatkom štúdia je taktiež nutné sa dostaviť na zápis, čím sa oficiálne stanete členom akademickej obce. Samotné štúdium obvykle začína koncom septembra alebo začiatkom októbra.

5

Zmena termínu prijímacieho konania

Upozorňujeme na zmenu termínu prijímacieho konania vypísaného pre Prahu a Bratislavu, a to z termínu 18. 5. 2024 na termín 23. 5. 2024.

Máte čas? Spoznajte nás ešte viac

Príďte na individuálnu prehliadku alebo sa zúčastnite Dňa otvorených dverí

Osobná návšteva Deň otvorených dverí