Forma štúdia
Praha Přerov Bratislava

Prečo študovať toto zameranie?

Študent získa všetky vedomosti o výrobnej logistiky, výrobných technológiách, automatizácie a robotizácie logistických procesov, vrátane riadenia a plánovania výroby. Počas štúdia sa študent stretne s modernými informačnými a komunikačnými technológiami v duchu iniciatívy Priemysel 4.0. Absolvent tohto zamerania sa uplatní ako manažér výrobných procesov, projektant dopravno-logistických systémov či ako vývojár a správca informačných systémov.

Profil absolventa

Kde sa uplatní absolvent?

Profilové predmety

Riadenie a plánovanie výrobyVýrobná logistikaLogistika výrobných technológiíBezpečnosť informačných technológií

Uplatnenie absolventa

Manažér výrobných procesovProjektant dopravno-logistických systémovVývojár a správca podnikových informačných systémovLogistik obchodných a marketingových činností v obchodných a logistických firmách

Výhody štúdia na VŠLG

Odbor budúcnosti

Logistika patrí k najperspektívnejším odborom na svete.

Elitní vyučujúci

Budú Vás učiť manažéri a majitelia logistických a dopravných firiem.

Stáže počas štúdia

Možnosť stáží u našich partnerov ako DLH, Schneider Logistics či ŠKODA.

Koniec bifľovania

Viac kritického myslenia a skúsenosti z praxe.

Erasmus+

Možnosť vycestovať do desiatok krajín.

Tri mestá

Možnosť štúdia v Prahe, Bratislave a Přerove.

Študijný plán

Semester Názov predmetu
Zimný English for Supply Chain Management I
Zimný Matematika v inžinierskej praxi
Zimný Mechanizačné prostriedky v logistike
Zimný Kvalitatívne metódy v rozhodovaní
Zimný Výrobná logistika
Semester Názov predmetu
Letný English for Supply Chain Management II
Letný Fyzika v logistických procesoch
Letný Modelovanie a simulácia logistických procesov
Letný Logistika v službách
Letný Logistika výrobných technológií
Letný Povinne voliteľný predmet
Letný Odborná prax I
Semester Názov predmetu
Zimný Legislatíva v logistike
Zimný Riadenie dodávateľských systémov
Zimný Logistické informačné systémy
Zimný Automatizácia a robotizácia logistických procesov
Zimný Povinne voliteľný predmet
Zimný Povinne voliteľný predmet
Zimný Odborná prax II
Semester Názov predmetu
Letný Riadenie kvality logistických procesov
Letný Bezpečnosť informačných technológií
Letný Diplomový projekt
Letný Povinne voliteľný predmet
Letný Povinne voliteľný predmet
Semester Názov predmetu
Podnikové riadiace systémy
Obalová technika a identifikácia tovaru
Aplikované programovanie
Štatistické riadenie procesov
Spätná logistika a technologické spracovanie odpadov
Riadenie a plánovanie výroby
Systém zberu a spracovávania dát
Teória rizík
Riadenie inovácií
Preprava a fixácia tovaru

Záleží nám na študentoch

Našou najlepšou reklamou sú spokojní študenti.

Miroslav

Vďaka obsahu a skladbe vyučovaných predmetov som získal pevný základ pre ďalší osobný rozvoj a rozhodne môžem povedať, že doplnené vzdelanie v tejto oblasti je významným plusom pre moju budúcu kariéru.

Jakub

Okrem kvalitnej výučby som si z VŠLG odniesol aj cenné kontakty. S niekoľkými spolužiakmi som dodnes v kontakte a vďaka práci v rôznych spoločnostiach logistického odvetvia a rôznemu zameraniu, si dokážeme navzájom pomôcť aj po skončení úspešného študijného ťaženia za vyšším vzdelaním.

Vybraní partneri školy

Nebojte sa chcieť viac,

Poďme do toho spolu.

Ak Vás naša ponuka oslovila, vyplňte nezáväznú registráciu na štúdium. Celé prijímacie konanie je bezplatné. Prípadne si otestujte svoje vedomosti v našom kvíze.

Prihláška Kvíz
Vysoká škola logistiky o.p.s

Vysoká škola logistiky o.p.s

Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť, ako to vyzerá na VŠLG! VŠLG organizuje dni otvorených dverí na pravidelnej báze v každom meste.

18. 9. 2024Přerov
18. 9. 2024Bratislava
18. 9. 2024Praha

Nevyhovujú Vám termíny dňa otvorených dverí?

Môžete si dohodnúť individuálny termín.