Európska logistická certifikácia

Vysoká škola logistiky splnila požadované podmienky a získala prestížnu medzinárodnú akreditáciu cELog, ktorú udelila Európskej logistickej asociácii. Vysoká škola logistiky tak môže úspešným absolventom navazujúceho magisterského študijného programu Logistika udeliť medzinárodne uznávaný certifikát ECBLc v úrovni Master bez poplatku za absolvovanie ďalších kurzov a skúšok. Mezinárodní certifikát vydává Evropská logistická asociace se sídlem v Bruselu. Získaný certifikát má celoevropskú platnosť.

Cieľom Európskej logistickej asociácie je zvyšovanie úrovne kvalifikácie európskych logistických odborníkov, a tým zvýšiť ich uplatnenie na národnej i európskej úrovni. Držiteľ certifikátu cElog môže po 3 rokoch po preukázaní praxe požiadať u Českej logistickej asociácie o upgrade na certifikát EJLOG/ESLOG, ktorý je spojený s užívaním titulu.

Akreditované vysoké školy