prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., DBA

Rektor Vysoká škola logistiky

Mgr. Josef Kulíšek

Riaditeľ VŠLG Vysoká škola logistiky

Ing. Libor Kavka, Ph.D.

Prorektor pre aplikovaný výskum a riadenie projektov; Prorektor pre stratégiu a rozvoj, vedu, výzkum a aplikácie Vysoká škola logistiky

doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym

Prorektor pre vzdelávanie a garant programu Logistika (Ing.) Vysoká škola logistiky

doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.

Riaditeľ inštitútu MBA a emeritný rektor Vysoká škola logistiky

Ing. Tomáš Vrba

Kvestor Vysoká škola logistiky