prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., DBA

Rektor Vysoká škola logistiky

Mgr. Josef Kulíšek, MBA

Ředitel VŠLG Vysoká škola logistiky

Ing. Libor Kavka, Ph.D.

Prorektor pro aplikovaný výzkum řízení projektů a Prorektor pro strategii a rozvoj, vědu a výzkum a aplikace Vysoká škola logistiky

Doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym, MBA

Prorektor pro vzdělávání a garant programu Logistika (Ing.) Vysoká škola logistiky o.p.s.

Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., MBA

Ředitel institutu MBA a emeritní rektor Vysoká škola logistiky o.p.s.

Ing. Tomáš Vrba

Kvestor Vysoká škola logistiky