VŠLG

Vychováváme
budoucí lídry
v oboru logistiky

PRAHA | PŘEROV

Jsme jediná vysoká škola svého druhu v ČR se zaměřením čistě na studium logistiky. Naši absolventi disponují komplexními znalostmi v logistice dopravy, logistice služeb, informačním managementu i cestovním ruchu. Nalézají proto velmi rychle uplatnění na trhu práce a to napříč všemi odvětvími.

PREZENČNÍ A KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA

NABÍZÍME:

BAKALÁŘSKÉ SPECIALIZACE

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ PROFILACE

MBA studium

LOGISTIKA V DOPRAVĚ

LOGISTIKA VE SLUŽBÁCH

INFORMATIKA PRO LOGISTIKU

LOGISTIKA A ŘÍZENÍ

VÝROBNÍCH PROCESŮ

LOGISTIKA A ŘÍZENÍ

DOPRAVNÍCH PROCESŮ

instagram
face
WEB
web_2
web_3
web_4
web_5
Aktuality
a události
na VŠLG
  • Zaměřujeme se pouze na logistiku
  • Edukační centra v Praze a v Přerově
  • Státní souhlas udělen v roce 2004

Vysoká škola logistiky o.p.s (VŠLG) je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního typu, nabízející – jako jediná v ČR – tři  stupně terciárního vzdělání (Bc., Ing., PhD.) v jedinečném studijním programu Logistika (B3713 Logistika a N3713 Logistika).

Hlavním cílem našich studijních programů je vychovat odborníky pro konkrétní profese v logistice dopravy, služeb, cestovního ruchu a v informačním managementu. Naši absolventi se stávají žádanými zaměstnanci významných českých i nadnárodních a to nejen v logistických odvětvích.

Partneři
VŠLG

„Vzdělání je nejmocnější zbraní, kterou můžete změnit svět.“

Nelson Mandela
Pro uchazeče
  • Široké možnosti uplatnění
  • Možnost volby prezenčního i dálkového studia
  • Studovat lze v Praze a Přerově

Hledáte-li obor s vysokým potenciálem, širokým uplatněním v praxi a zároveň poutavým a zábavným obsahem studia, je studium logistiky tím pravým pro vás. V době současného rozmachu mezinárodního obchodu můžete jako logističtí specialisté či manažeři s titulem z naší školy ochutnat práci v nadnárodních společnostech a v krátké době dosáhnout i na vysoce zajímavé pracovní pozice.

Studium VŠLG je zaměřené výhradně na logistiku a naši absolventi se stávají experty na tento obor v různých odvětvích (služby, dopravní logistika, IT, cestovní ruch apod.).

Zanechte nám vzkaz