VŠLG

Vychováváme
budoucí lídry
v oboru logistiky

Nabízíme studium:

BAKALÁŘSKÉ

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ

MBA

Prezenční a kombinovaná forma studia v Přerově, v Praze, kombinovaná forma studia nově v Bratislavě

Přihlášky pro akademický rok 2022/2023 v Přerově, v Praze a nově v Bratislavě

face
instagram
cELog stamp-level 6
Aktuality
a události
na VŠLG
  • Zaměřujeme se pouze na logistiku
  • Edukační centra v Praze a v Přerově
  • Státní souhlas udělen v roce 2004

Vysoká škola logistiky o.p.s (VŠLG) je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního typu, nabízející – jako jediná v ČR – dva stupně terciárního vzdělání (Bc., Ing.) v jedinečném studijním programu Logistika (B1041P040005 Logistika a N1041P040001 Logistika).

Hlavním cílem našich studijních programů je vychovat odborníky pro konkrétní profese v logistice dopravy, služeb a v informačním managementu. Naši absolventi se stávají žádanými zaměstnanci významných českých i nadnárodních a to nejen v logistických odvětvích.

Partneři
VŠLG

„Vzdělání je nejmocnější zbraní, kterou můžete změnit svět.“

Nelson Mandela
Pro uchazeče
  • Široké možnosti uplatnění
  • Možnost volby prezenčního i dálkového studia
  • Studovat lze v Praze a Přerově

Hledáte-li obor s vysokým potenciálem, širokým uplatněním v praxi a zároveň poutavým a zábavným obsahem studia, je studium logistiky tím pravým pro vás. V době současného rozmachu mezinárodního obchodu můžete jako logističtí specialisté či manažeři s titulem z naší školy ochutnat práci v nadnárodních společnostech a v krátké době dosáhnout i na vysoce zajímavé pracovní pozice.

Studium VŠLG je zaměřené výhradně na logistiku a naši absolventi se stávají experty na tento obor v různých odvětvích (služby, dopravní logistika, IT apod.).

Zanechte nám vzkaz