Partneři VŠLG

VŠLG dlouhodobě pracuje s vícero soukromými firmami a institucemi z veřejného sektoru. Kromě spolupráce na společných projektech přináší toto partnerství velké množství příležitostí stáží a praxí pro naše studenty, kde si mohou vyzkoušet aplikovat teorii v praxi. Mezi naše partnery patří například Česká logistická asociace, DHL, Olomoucký kraj, Schneider logistics či ŠKODA.

Partneři