Často kladené dotazy

Připravili jsme pro Vás krátký přehled odpovědí na nejčastější otázky:

 • Kde najdu informace o přijímacím řízení? +

  Informace o přijímacím řízení naleznete zde.
 • Jaká je výše poplatků za studium? +

  Informace o poplatcích za studium naleznete zde.
 • Uvažuji o přihlášce na vaši VŠ. Vzhledem k tomu, že jsem po přečtení informací o škole zjistila, že škola má akreditaci pouze do roku 2024, chtěla bych se informovat, v jaké fázi je její případné prodloužení/udělení o dalších 5/10let. A jaké jsou možnosti pro studenty, pokud škola akreditaci neobdrží. +

  Ano, stávající akreditace končí v roce 2024, máme tedy akreditován i příští akademický rok. Přesto již nyní připravujeme prodloužení stávající akreditace se zachováním možností zaměřit se v logistice na dopravu, služby nebo informatiku. Tato nová akreditace bude zahrnovat i zkušenosti našich partnerů (potenciálních zaměstnavatelů našich absolventů) i studentů samých tak, aby profil našeho absolventa programu logistika byl na úrovni doby. Nová akreditace je nastavena tak, aby umožnila bezproblémový přechod studentů ve stávající akreditaci. Rozumím vaší starosti v poslední vaší větě. Byť toto nepředpokládáme, taková situace bývá řešena prodloužením končící akreditace na dostudování, tedy již zapsaní studenti své studium dokončí. A pokud jde o navazující studium, tam je situace podobná.

  Věřím, že jsme vaše obavy rozptýlili a těším se na setkání možná v rámci přijímacího řízení nebo i dříve na některém dni otevřených dveří.

 • Kdo mi vydá potvrzení o studiu? +

  Potvrzení o studiu dostanete na studijním oddělení.
 • Kdy jsou úřední hodiny studijního oddělení? +

  Úřední hodiny studijního oddělení naleznete zde.
 • Kde najdu e-maily jednotlivých přednášejících? +

  Kontakty najdete v profilech jednotlivých přednášejících.
 • Zajišťuje škola pro studenty ubytování? +

  Ubytování studentů Vysoké školy logistiky o.p.s. je zajišťováno přes studijní oddělení. Kontaktní osoba: Martina Bijová – martina.bijova@vslg.cz
 • Jak často probíhá výuka kombinované formy studia? +

  Termíny výuky kombinovaného studia naleznete zde.