Forma studia
Praha Bratislava Přerov

Studuje obor budoucnosti

Díky rozmachu mezinárodního obchodu a prudkému růstu e-commerce nabývá obor logistiky v moderní společnosti stále většího významu. V současnosti tvoří odvětví obchodu, dopravy a skladování až 15 % celosvětového HDP. Tím pádem se tlaky na přesné dodávky zboží, služeb a informací zvyšují, přičemž poptávka po vzdělaných odbornících v logistice je vyšší než kdykoliv předtím. Pandemie onemocnění covid-19 ještě více poukázala na nedostatek kvalitních lidí v oboru. Z tohoto důvodu evidujeme velký zájem o naše absolventy, který do budoucna bude ještě narůstat. Každý student si také může vybrat z logistiky to, co ho zajímá, jelikož se program Logistika (Bc.) dělí na tři specializace – Logistika v dopravě, Logistika ve službách a Informatika pro logistiku.

Logistika (Bc.)

Profesní zaměření

Zaměření

Logistika v dopravě

Získejte komplexní znalosti o logistice a její uplatnění v různých druzích dopravy.

Zaměření

Logistika ve službách

Staňte se expertem na využívání logistiky v plánování a poskytování služeb ve veřejném a soukromém sektoru.

Zaměření

Informatika pro logistiku

Staňte se odborníkem v oblasti informační podpory logistických procesů.

Výhody studia na VŠLG

Obor budoucnosti

Logistika patří k nejperspektivnějším oborům na světě

Elitní vyučující

Budou Vás učit manažeři a majitelé logistických a dopravních firem

Stáže během studia

Možnost stáží u našich partnerů jako DHL, Schneider Logistics či ŠKODA.

Konec biflování

Více kritického myšlení a zkušenosti z praxe

Erasmus +

Možnost vycestování do desítek zemí

Tři města

Studovat je možné v Praze, Bratislavě a Přerově

Vybraní partneři studijního programu

Často kladené otázky

  • Jaký je rozdíl mezi specializacemi? +

    Všechny tři specializace vycházejí ze stejného základu, a proto v prvních dvou semestrech se vyučují identické předměty. Avšak od třetího semestru se jednotlivé specializace liší výběrem povinných a povinně volitelných předmětů. Například při specializaci Logistika dopravy si student může vybrat studovat předměty jako Dopravní infrastruktura nebo Logistika letecké dopravy, zatímco student specializace Logistika ve službách má na výběr z předmětů jako Logistika služeb a podnikání, Strategický management a jiné.
  • Ve kterých městech je možné studovat Logistiku (Bc.)? +

    Aktuálně máme tři edukační centra, a to v Praze, Přerově a Bratislavě.
  • Trvá kombinované studium 3 roky i na Slovensku? +

    Ano, díky českým akreditacím se kombinované studium neprodlužuje ani na Slovensku. To znamená, že délka studia je 3 roky místo 4 let jako na jiných slovenských vysokých školách.
Vysoká škola logistiky o.p.s

Vysoká škola logistiky o.p.s

Den otevřených dveří

Přijďte se podívat jak to vypadá na VŠLG! VŠLG pořádá dny otevřených dveří na pravidelné bázi v každém městě.

18. 9. 2024Přerov
18. 9. 2024Bratislava
18. 9. 2024Praha

NEVYHOVUJÍ VÁM TERMÍNY DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ?

Můžete si dohodnout individuální termín.