Zajímá Vás, jak vypadají prostory VŠLG? Chcete poznat prostředí, kde probíhá výuka? Chcete se setkat se zástupci školy? Pak se na Vás těšíme na Dnu otevřených dveří Vysoké školy logistiky. Zájemci o studium mohou získat potřebné informace a prohlédnout si výukové prostory. Během návštěvy probíhá prezentace, ve které se seznámíte se základními informacemi o průběhu a formách studia, o organizaci akademického roku, o uplatnění absolventů naší vysoké školy apod. Budete mít možnost prohlédnout si auly, učebny, studovnu, knihovnu a další zázemí na naší vysoké škole.

Termíny všech DOD:

EC Přerov: v čase od 14:00 do 17:00 hodin

  • ve středu 18. 9. 2024.

EC Praha: v čase od 11:00 do 13:00 hodin

  • ve středu 18. 9. 2024.

EC Bratislava: v čase od 11:00 – 13:00 hodin

  • ve středu 18. 9. 2024.

Individuální termín návštěvy školy:
Návštěvy škol jsou možné i po individuální domluvě se studijním oddělením na kontaktním emailu: studijni@vslg.cz