Filtr
NovinkyAkce

Najdi Přerov!

Pro optimální realizaci logistických aktivit je, mezi jiným, nezbytné mít správnou představu o místě, kde mají proběhnout. Proto na úrovni firem jsou důležité plány dispozice jednotlivých výrobních operací, pro dopravu jsou zase důležité mapy. Ty dnes bereme jako samozřejmou součást navigačních aplikací. Navigační funkce jsou dnes i integrální součástí firemních řídicích systémů ERP. V této souvislosti […]

20. května 2024
NovinkyAkce

Dny otevřených dveří

Zajímá Vás, jak vypadají prostory VŠLG? Chcete poznat prostředí, kde probíhá výuka? Chcete se setkat se zástupci školy? Pak se na Vás těšíme na Dnu otevřených dveří Vysoké školy logistiky. Zájemci o studium mohou získat potřebné informace a prohlédnout si výukové prostory. Během návštěvy probíhá prezentace, ve které se seznámíte se základními informacemi o průběhu […]

20. května 2024
NovinkyAkce

Konference SpeedCHAIN Slovakia | Hotel Zochova Chata | 30.-31.5.2024

Vysoká škola logistiky je partnerem konference SpeedCHAIN Slovakia. Foto: Reliant Group

6. května 2024
NovinkyAkce

Vyžádaná přednáška z oblasti autobusové dopravy

Dne 9.5.2024 dopoledne se v prostorách VŠLG o.p.s. v Praze uskutečnila přednáška ředitele společnosti ČSAD Střední Čechy a.s. pana RNDr. Štěpána Ševčíka na téma Dopravní firma současnosti, jejímž obsahem bylo povídání věnované fungování autobusového dopravce s dopravním parkem o rozsahu 250 autobusů, přibližně 280 řidičů a 320 zaměstnanců. V průběhu povídání o provozu dopravní firmy, […]

29. dubna 2024
NovinkyAkce

Exkurze na Centrální dispečerské pracoviště v Přerově

V úterý 16. dubna se skupina studentů 3. ročníku bakalářského studia v rámci spolupráce Vysoké školy logistiky o.p.s. a Správy železnic, s.o., zúčastnila exkurze na Centrální dispečerské pracoviště v Přerově. Cílem návštěvy CDP bylo přiblížit studentům moderní řízení železniční dopravy a propojit tak teoretické znalosti s praktickou zkušeností. V zasedací místnosti CDP nás přivítal vedoucí oddělení dálkového řízení provozu Ing. […]

24. dubna 2024
NovinkyAkce

Vyžádané přednášky se zástupci Ředitelství silnic a dálnic s.p. a Ministerstva dopravy ČR

Dne 18.4.2024 dopoledne se v prostorách edukačního centra VŠLG Praze uskutečnily krátce po sobě dvě přednášky zástupců Ředitelství silnic a dálnic s.p. a Ministerstva dopravy ČR, tj. přednáška Ing. Radka Kropelnického, vedoucího Samostatného oddělení životního prostředí ŘSD, a přednáška pana Ing. Michala Němce, Ph.D., vedoucího oddělení nakládání s majetkem státu a tarifů z odboru financí […]

11. dubna 2024
NovinkyAkce

Efektivní elektromobilita v organizacích

Na konci března se v Kongresovém centru brněnského výstaviště konala konference Efektivní elektromobilita v organizacích, která byla určena odborné veřejnosti z řad průmyslu a dalších relevantních organizací včetně škol, mezi které patřila také Vysoká škola logistiky o.p.s. V dopolední části zaměřené na podporu a provoz elektrovozidel byl zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva […]

10. dubna 2024
NovinkyAkce

Konference Pokrokové metody v logistice 2024

Vysoká škola logistiky pořádá již 9. ročník konference Pokrokové metody v logistice zaměřené na vývoj a využívání nových metod v logistice. Konference se koná v sídle VŠLG 4. dubna 2024. Zveme jak odbornou veřejnost tak i studenty především doktorského studia spojeného s logistikou. Za organizační výbor doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym, MBA Více informací najdete zde.

3. dubna 2024
NovinkyAkce

Den učitelů

Vážené kolegyně, vážení kolegové. U příležitosti výročí narozeni Jana Amose Komenského – Dne učitelů vám všem děkuji za vaši práci, kterou přispíváte k úspěšnému studiu našich studentů. Do dalšího období vám přejí hodně elánu a příjemných pedagogických zážitků. Oldřich Kodym, prorektor pro studium

27. března 2024
Zobrazit více