Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., MBA

Ředitel institutu MBA a emeritní rektor

Škola

Vysoká škola logistiky o.p.s.