prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., DBA

Rektor

Škola

Vysoká škola logistiky

prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., DBA

 

Odborné zaměření:

 • Logistika
 • Technologie a řízení dopravy
 • Kombinovaná přeprava
 • Dopravní právo

 

Projekty:

 • CK03000085 Implementace městské logistiky do procesu plánování udržitelné městské mobility, TAČR, doba řešení 01/2022 – 06/2024

 

Vzdělání a odborný růst:

 • 1978 Fakulta provozu a ekonomiky dopravy a spojů, Vysoká škola dopravní a spojů Žilina (Ing.)
 • 2000 Evropský institut pro postrgraduální vzdělání, obor Dopravní vědy, TU Dresden, (EURIng. Europäisches Diplom)
 • 1999 obor Technologie a management v dopravě a telekomunikacích, DFJP, Univerzita Pardubice téma disertační práce: Modelování logistických přepravních řetězců v kombinované dopravě; (Ph.D.)
 • 2008 obor Technologie a management v dopravě a telekomunikacích, Univerzita Pardubice, (Prof.)

 

Praxe:

 • 1978 – 1982 samostatný ekonom, Československé státní dráhy, Provozní oddíl Česká Třebová
 • 1982 – 1990 Střední průmyslová škola železniční, Česká Třebová
 • 1990 – 1996 Vyšší dopravní akademie, Česká Třebová
 • 1996 – 2017 Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, katedra technologie a řízení dopravy
 • 2017 – dosud VŠLG, o.p.s., Přerov

Publikace

VRBOVÁ, P., CEMPÍREK, V., STOPKOVÁ, M., BARTUŠKA, L. Various electronic data interchange (EDI) usage options and possible substitution (2018) Nase More, 65 (4 Special issue), pp. 187-191. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0 85060062265&doi=10.17818%2fNM%2f2018%2f4SI.4&partnerID=40&md5=DOI: 10.17818/NM/2018/4SI.4

DOCKALIKOVA, I., CEMPIREK, V., INDRUCHOVA, I. Multimodal Transport as a Substitution for Standard Wagons.  LOGI 2019 - Horizons of Autonomous Mobility in Europe Book Series: Transportation Research Procedia Volume: 44 Pages: 30-34 DOI:10.1016/j.trpro.2020.02.005 Published: 2020.

ŠIMEK, L., CEMPÍREK V., Gross., P. B2B Implementation Enhance Competitiveness of Logistic Companies in Coronavirus Economic Recession?  Scientific Journal on Transport and Logistics Vol. 12 No. 1, 2021.