prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., DBA

Rektor

Škola

Vysoká škola logistiky

Vzdelanie a odborný rast

 • 2017 – od 1. 8.: prorektor pro vzdělávání, VŠLG, o.p.s.
 • 2010 – dosud: president České logistické asociace
 • 2008 – 2017: profesor na Katedře TŘD (0,2 úvazek), DFJP, Univerzity Pardubice (od 20. 5. 2008)
 • 2002 – 2008: docent na Katedře TŘD, DFJP, Univerzity Pardubice (od 1. 4. 2002)
 • 2002 – od 23. 1.: habilitační řízení na Univerzitě Pardubice, Dopravní fakultě Jana Pernera – docent
 • 1999 – 2002: odborný asistent na Katedře TŘD, DFJP, Univerzity Pardubice (od 1. 10. 1999)
 • 1996 – 1999: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera – doktorské studium (obor Technologie a management v dopravě a telekomunikacích)
 • 1998 – 1999: postgraduální studium na Evropském institutu pro postgraduální vzdělávání při TU Dresden, studijní obor Evropské integrační studium vývoje v dopravě – EUR Ing.
 • 1996 – 1999: asistent na Katedře TŘD, DFJP, Univerzity Pardubice (od 1. 9. 1996)
 • 1982 – 1996: odborný učitel a zástupce ředitele pro vyšší studium na Vyšší dopravní akademii v České Třebové
 • 1978 – 1982: samostatný pracovník ekonomického oddělení ČSD Provozního oddílu Česká Třebová
 • 1973 – 1978: Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině, Fakulta provozu a ekonomiky železniční dopravy – inženýrské studium (obor Technologie a řízení dopravy)

1969 – 1973: Střední průmyslová škola železniční v České Třebové (obor Železniční doprava a přeprava)

Odborné zameranie:

 • Logistika
 • Technologie a řízení dopravy
 • Právní aspekty přepravních a logistických technologií
 • Logistická centra

Odborné organizace:

 • Logistic News – člen redakční rady
 • Přístav Pardubice, a.s. – člen Dozorčí rady (2010 – dosud)
 • České plavební a vodocestné sdružení – člen výboru (2014 – dosud)
 • Fakulty dopravní ČVUT – člen Vědecké rady (2012 – dosud)

Projekty:

 • Projekt CG932-019-520 Optimalizace svozu a rozvozu malých zásilek s využitím silniční a železniční dopravy. Poskytovatel: MD ČR – Ministerstvo dopravy, Hlavní příjemce: Institut Jana Pernera, o.p.s., Období řešení projektu: 1. 3. 2009 – 31. 10. 2010 – člen týmu.
 • Projekt 2CE189P2 „Freight and Logistics Advancement in Central/South-East Europe – FLAVIA”, Zadavatel: EU-INTERREG III, Hlavní příjemce: TU Wildau, spolupříjemce: Univerzita Pardubice, Období řešení projektu: 1. 3. 2010 – 30. 4. 2013 – vedoucí týmu.
 • Studie přezkoumání kapacit železniční infrastruktury železnice ČR navazující na ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav. Zadavatel: ŠKODA AUTO a.s., Hlavní příjemce: SUDOP Praha, spolupříjemce: Institut Jana Pernera, o.p.s., Období řešení projektu: 1. 7. 2011 – 21. 11. 2011 – člen týmu.
  TA01030425 „Vytvoření prostředí pro provoz progresivních horizontálních technologií překládky mezi silniční a železniční dopravou“. Poskytovatel: TAČR. Hlavní příjemce: KPM Consult, a.s., spolupříjemce: Univerzita Pardubice. Období řešení projektu: 1. 7. 2011 – 31. 12. 2013 – člen týmu.
 • Projekt Optimalizace dopravních a přepravních produktů společnosti ČD Cargo, a.s. Zadavatel: ČD Cargo, a.s. Hlavní příjemce: Institut Jana Pernera, o.p.s., Období řešení projektu: 1. 1. 2013 – 31. 10. 2013 – člen týmu.
  Studie „Strategie rozvoje sítě překladišť kombinované dopravy“, Zadavatel: SŽDC, s.o., Hlavní příjemce: Institut Jana Pernera, o.p.s., Období řešení projektu: 1. 6. 2014 – 31. 8. 2014 – člen týmu.
 • Projekt TAČR BETA TB9500MD002 „Bezpečnost systému provozování drážní dopravy z hlediska lidského faktoru“, Období řešení projektu 10. 3. 2016 – 31. 12. 2016
 • Projekt TAČR Beta TB0500MD004 „Návrh systému podpory kontinentální kombinované dopravy – přepravní jednotky“, Období řešení projektu 1. 2. 2015 – 31. 8. 2017

Publikácie

CEMPÍREK, V., DRAHOTSKÝ, I. Rope Mechanism, Quality and Safety Management in Logistics Facilities. Applied Mechanics and materials Vo. 683 (2014) pp 50-54 Online available since 2014/Oct/27 at www.scientific.net. Trans Tech Publications, Switzland.

NOVÁK, J., CEMPÍREK, V., NOVÁK, I., ŠIROKÝ, J. Kombinovaná přeprava, Institut Jana Pernera, o.p.s., Pardubice, prosinec 2013, čtvrté rozšířené vydání, 336 str., ISBN 978-80-86530-77-2.

ŠIROKÝ, J., CEMPÍREK, V., DRDLA, P., HLAVSOVÁ, H. Technologie dopravy, monografie, Institut Jana Pernera, o.p.s., září 2013, upravené vydání, 282 stran, ISBN 978-80-86530-91-8.

CEMPÍREK, V., ŠIROKÝ, J., NACHTIGALL, P. Market Actors using the Corridor of project FLAVIA, Proceedings International Scientific Conference MANAGEMENT 2012, Union University Belgrade, Faculty of Business and Industrial Management, ICIM plus, Belgrade-Mladenovac, Serbia, 20-21. 4. 2012, str. 106-112, ISBN 978-86-84909-74-1.

CEMPÍREK, V., KOLÁŘ, J., VEJS, P. Zjišťování hmotnosti železničních vozidel. Nová železniční technika, č. 5, říjen 2015, ročník 23. Str. 23-24. ISSN 1210 – 3942

ŠIROKÝ, J., CEMPÍREK, V., GAŠPARÍK, J. Transport Technology and Control, monograph, Tribun EU Brno, 238 pages, ISBN978-80-263-0268-1.

CEMPÍREK, V., DRAHOTSKÝ, I., NOVÁK, P: The consequences of shifting single wagon consignments to the road infrastructure and its environmental impact. CRC Press. ISBN 9781138029071

CEMPÍREK, V., DRAHOTSKÝ, I., VRBOVÁ, P. Up-to-dateness of management by objektives. The 9th International Days of Statistics and Economics. Conference Proceedings, Pag. 1754 – 1763. September 10-12, 2015 Praha. ISBN 978-80-87990-06-3

VRBOVÁ, P., CEPÍREK, V., ALINA, J. Process of Buffer stock implementation. Eco-sciencejournal, s. 248-258, National Academy of Management, 2016. ISSN 1993-6788.

VRBOVÁ, P., CEPÍREK, V., ALINA, J. Usage of EDI (Electronic Data Interchange) in the Czech Republic. Conference Proceedings Citation Index (CPCI) – integrated index within Web of Science, Thomson Reuters.Conference Proceedings, Sept.8.-10, 2016, pp. 2015 -2026. Melandrium, 2016. ISBN 978-80-87990-10-0.

VRBOVÁ, P., CEPÍREK, V., ALINA, J. Process of consignment stock implementation. Scientific papers of University of Pardubice, Nr.37 (02/2016), s. 176 – 188, ISSN 1211-555X.

VRBOVÁ, P., CEMPÍREK, V. Consignment stock concept in the Czech Republic. Conference proceedings of International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE, Belegrad 2016, s.375 – 382. ISBN 978-86-916153-3-8.