Forma štúdia
Praha Přerov Bratislava

Prečo študovať túto špecializáciu?

Študent špecializácie Informatika pre logistiku sa stane odborníkom v oblasti informačnej podpory logistických procesov. Je odborne vybavený pre oblasti organizácie, plánovania, riadenia a realizácie tokov tovaru po celom svete. Vďaka vysokému podielu praktickej výučby v spolupráci s firemnými partnermi dokáže študent účinne aplikovať moderné informačné a komunikačné technológie vo všetkých logistických procesoch v duchu iniciatívy Priemysel 4.0. Absolvent bude schopný komplexne riadiť optimalizáciu skladovacích procesov a optimalizovať využívanie dopravných prostriedkov za pomoci simulačných programov. Absolvent sa uplatní predovšetkým ako pracovník a konzultant v oblasti informačných systémov a spracovania dát (od priemyselných podnikov cez logistické centrá až po finančné inštitúcie), prípadne ako analytik logistických procesov, či ako správca firemných informačných systémov.

Profil absolventa

Kde sa uplatní absolvent špecializácie?

Profilové predmety

Modelovanie a simulovanie logistických procesovAutomatická identifikáciaDatabázaAlgoritmizácia a programovanieUmelá inteligencia

Uplatnenie absolventa

Analytik logistických procesovVývojár a správca podnikových informačných systémovKonzultant logistických a informačných systémovVývojár a realizátor systémov automatickej identifikácie

Odbor budúcnosti

Logistika patrí k najperspektívnejším odborom na svete.

Elitní vyučujúci

Budú Vás učiť manažéri a majitelia logistických a dopravných firiem.

Stáže počas štúdia

Možnosť stáží u našich partnerov ako DLH, Schneider Logistics či ŠKODA.

Koniec bifľovania

Viac kritického myslenia a skúsenosti z praxe.

Erasmus+

Možnosť vycestovať do desiatok krajín

Tri mestá

Možnosť štúdia v Prahe, Bratislave a Přerove.

Študijný plán

Semester Názov predmetu
Zimný Business English I
Zimný Ekonómia
Zimný Matematika
Zimný Logistika I
Zimný Aplikačný software MS Office
Semester Názov predmetu
Letný Business English II
Letný Teória systémov
Letný Fyzika
Letný Logistika II
Letný Informatika
Letný Prax I
Semester Názov predmetu
Zimný English for Logistics I
Zimný Ekonomika podniku
Zimný Štatistika
Zimný Algoritmizácia a programovanie
Zimný Povinne voliteľný predmet
Zimný Povinne voliteľný predmet
Zimný Prax II
Semester Názov predmetu
Letný English for Logistics II
Letný Management a marketing
Letný Geografické informačné systémy
Letný Modelovanie a simulovanie logistických procesov
Letný Povinne voliteľný predmet
Letný Povinne voliteľný predmet
Letný Prax III
Semester Názov predmetu
Zimný Metodológia odbornej práce
Zimný Právo
Zimný Logistika výrobných systémov
Zimný Databáza
Zimný Automatická identifikácia
Zimný Povinne voliteľný predmet
Zimný Prax IV
Semester Názov predmetu
Letný Bakalársky seminár
Letný Riadenie informačných systémov pre logistiku
Letný Umelá inteligencia
Letný Povinne voliteľný predmet
Semester Názov predmetu
Interpretácia a vizualizácia dát
Počítačová grafika
Komunikačné technológie
Operačné systémy
Aplikované programovanie
Užívateľské rozhranie
Cloudové služby
Informačná bezpečnosť
Dopravná a špedičná činnosť
E-government
Prepravné a manipulačné prostriedky
Teória rizík

Záleží nám na študentoch

Našou najlepšou reklamou sú spokojní študenti.

Jakub

Okrem kvalitnej výučby som si z VŠLG odniesol aj cenné kontakty. S niekoľkými spolužiakmi som dodnes v kontakte a vďaka práci v rôznych spoločnostiach logistického odvetvia a rôznemu zameraniu, si dokážeme navzájom pomôcť aj po skončení úspešného študijného ťaženia za vyšším vzdelaním.

Vlastimil

Na VŠLG ma učili prevažne experti z praxe, vďaka čomu som bol veľmi dobre pripravený na moju profesionálnu kariéru. V súčasnosti pracujem ako Senior riaditeľ pre výrobu a supply chain v spoločnosti Meopta – optika, s.r.o., kde som zodpovedný za riadenie výrobných a montážnych divízií v oblasti supply chain. Tiež pôsobím ako garant v projektoch rozvoja informačných systémov.

Vybraní partneri školy

Nebojte sa chcieť viac,

Poďme do toho spolu.

Ak Vás naša ponuka oslovila, vyplňte nezáväznú registráciu na štúdium. Celé prijímacie konanie je bezplatné. Prípadne si otestujte svoje vedomosti v našom kvíze.

Prihláška Kvíz
Vysoká škola logistiky o.p.s

Vysoká škola logistiky o.p.s

Deň otvorených dverí

Príďte sa pozrieť, ako to vyzerá na VŠLG! VŠLG organizuje dni otvorených dverí na pravidelnej báze v každom meste.

18. 9. 2024Přerov
18. 9. 2024Bratislava
18. 9. 2024Praha

Nevyhovujú Vám termíny dňa otvorených dverí?

Môžete si dohodnúť individuálny termín.