Doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym, MBA

Prorektor pro vzdělávání a garant programu Logistika (Ing.)

Škola

Vysoká škola logistiky o.p.s.

doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym

Odborné zaměření: 

 • Informační a komunikační technologie
 • Automatická identifikace
 • Virtuální realita

Projekty:

 • E7592 AUTOEPCIS RFID technologie v logistických sítích automobilového průmyslu. GAČR, senior researcher
  520R1/2014 Adresářové informační a jmenné služby pro aplikace Internetu věcí a jejich pilotní nasazení v akademické síti CESNET v ČR. Cesnet, hlavní řešitel.
 • TA02010698 Vývoj systému identifikace, evidence a kontroly ochranných pracovních pomůcek HZS ČR pomocí RFID technologie. TAČR, senior researcher
 • TA020111078 Chytrá fólie pro automatickou identifikaci. TAČR, senior researcher

Vzdělání a odborný růst:

 • 1978: Mechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení (SOU OKD, Ostrava)
 • 1981: Měřící a automatizační technika (SPŠE, Frenštát p.R.)
 • 1985: Automatizované systémy řízení technologických procesů v hornictví (HGF VŠB, Ostrava)
 • 1998: Automatizace technologických procesů (HGF VŠB-TUO)
 • 2005: Řízení strojů a procesů (HGF VŠB-TUO)

Praxe:

 • 1985-1990: OKD Odbor rozvoje systémů řízení Dolu Odra
 • 1990-2014: VŠB-TUO HGF Katedra automatizace, Institut ekonomiky a systémů řízení
 • 2004-dosud: VŠLG o.p.s. Katedra logistiky a technických disciplín, Katedra magisterského studia

Odborné organizace:

 • Acta Logistica Moravica – redakční rada
 • Cooperative International Network for Earth Science and Technology – organizační výbor
 • International Carpathian Control Conference – mezinárodní programový výbor
 • Lean and Green – ECR iniciativa

Publikace

KODYM, O., UNUCKA, J.: Gathering Information from Transport Systems for Processing in Supply Chains. Open Engineering 2016, vol. 6, ISSN 2391-5439

KODYM, O., UNUCKA, J.: Zapojení a systém pro automatickou identifikaci provozního stavu dopravních a/nebo přepravních prostředků. PUV 2016-32662, č.j. E272488

KODYM, O., SEDLACEK, M., KAVKA, L.: Information support for logistic modelling (2016) Proceedings of the 2016 17th International Carpathian Control Conference, ICCC 2016, art. no. 7501119, pp. 335-340. SCOPUS

KODYM, O., KAVKA, L., SEDLACEK, M.: Simulation of Logistics Chain Information System. 16th SGEM 2016; In print; Albena; Bulgaria

KAVKA, L., KODYM, O., STRAKOS, V.: Logistics laboratory in education (2015) International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 3 (5), pp. 965-972. Cited 1 time. SCOPUS, WoS

KODYM, O., KOHUT, V., KOŠTIAL, P., JANČÍKOVÁ, Z. Visualization of Thermal Measuring in 3D Environment. Deffect and Diffusion Forum, 2014, roč. 353, č. 2014, s. 56-60

KODYM, O., KEBO, V., KOHUT, V., MARTOCH, T. Information Systems for Technological Data with Support of Internet of Things (ISARC Montreal). 2013 WoS

KODYM, O.: Creation of Virtual Reality Space Based on Internet of Things. In Proceedings of the 2012 13th International Carpathian Control Conference, (ICCC), High Tatras, Slovakia, 2012, s. 296-299 ISBN 978-1-4577-1866-3, IEEE CFP1242L-CDR, SCOPUS, WoK

KEBO, V., KODYM, O. a kol.: Virtuální realita a řízení procesů. Montanex 2011. ISBN 987-80-7225-361-6