VŠLG
MENU

Členové akademického senátu

Přeseda Akademického senátu

Mgr. Martin Rohleder, Ph.D.

Místnost: 409

Místopředseda Akademického senátu

Ing. Blanka Kalupová, Ph.D.

Místnost: 308

Členové Akademického senátu - akademičtí pracovníci

Ing. Růžena Caletková

Místnost: 308

Mgr. Irena Kalupová

Externí pracovníci

doc. Ing. Pavel Šaradín, CSc.

Docent

Ing. Michal Turek, Ph.D.

Místnost: 204 A

Členové Akademického senátu - studenti

Bc. Eva Bonnová

studentka 2. ročníku NM studia

Sabina Kohnová

studentka 2. ročníku Bc. studia

Patrik Postava

student 3. ročníku Bc. studia

Bc. Ondřej Kostka

student 2. ročníku NM studia

Nikol Prachařová

studentka 3. ročníku Bc. studia