Členovia katedry

Katedru bakalárskeho štúdia tvorí 22 expertov a vedie ju Ing. et Ing. Iveta Dočkalíková, Ph.D.