Ing. Hana Neradilová, PhD.

Odborný asistent

Škola

Vysoká škola logistiky

Ing. Hana Neradilová

Odborné zameranie:

 • ekonomika
 • podniková logistika
 • automatické logistické systémy

Projekty:

 • PLUUS, reg. č. CZ.04.1.03/3.2.15.1./0138, člen řešitelského kolektivu
  INTERREG IIIA, reg. č. CZ.04.58/2.3.PL.1/0575, člen řešitelského kolektivu
 • EKONOM – nové formy výuky ekonomických předmětů, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0170, člen řešitelského kolektivu
 • APSYS – Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134, člen řešitelského kolektivu
 • Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0115, člen řešitelského kolektivu
 • POKROK – profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol v Olomouckém kraji, reg. č. CZ.1.07/1.3.45/02.0059, člen řešitelského kolektivu

Vzdelanie a odborný rast:

 • 2005: Slezská Univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Prax:

 • 2008-dosud: VŠLG o.p.s. Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín, Katedra bakalářského studia

Publikácie

NERADILOVÁ, H., LASKOVSKÝ, V.: The use of ecological systems for transporting of raw materials in the Czech Republic. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, ISBN 978-619-7105-56-8/ISSN 1314-2704, Book1 Vol. 2, 943-950 pp (SCOPUS, WoS)

NERADILOVÁ, H., LASKOVSKÝ, V.: The usage of tecnomatix plant simulation for simulation of mining rail transport. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, ISBN 978-619-7105-56-8/ISSN 1314-2704, Book1 Vol. 2, 929-934 pp (SCOPUS, WoS)

NERADILOVÁ, H., FEDORKO, G. The Use of Computer Simulation Methods to Reach Data for Economic Analysis of Automated Logistics Systems. Open Engineering 2016, vol. 6, ISSN 2391-5439 (SCOPUS, WoS)

NERADILOVÁ, H., FEDORKO, G., BORŠOŠOVÁ, V. Modelling of intra plant transportation system using AGV. In: ICTTE: Proceedings of the Third International Conference on Traffic and Transport Engineering, Belgrade, Serbia, 2016, pp 971 – 979. ISBN 978-86-916153-3-8. (WoS)

FEDORKO, G., NERADILOVÁ, H., SUTAK, M., MOLNÁR, V. Application of Simulation Model in Terms of City Logistics. In: 20th International Conference Transport Means 2016. ISSN 1822-296 X (print), ISSN 2351-7034 (on-line), pp 169-174 (SCOPUS)

NERADILOVÁ, H., FEDORKO, G. Digital Factory – Efficient Tool for Increasing Logistic Efficiency of Companies: Digitální podnik – Efektivní nástroj pro zvyšování logistické výkonnosti podniků. Acta Logistica Moravica: Internetový časopis, Přerov 2015, 2015(1), 36-43. ISSN 1804-8315.