Ing. Hana Neradilová, PhD.

Odborný asistent

Škola

Vysoká škola logistiky

Ing. Hana Neradilová, PhD.

Odborné zaměření:

 • ekonomika
 • podniková logistika
 • automatické logistické systémy

Projekty:

 • 2006 - účast na projektu PLUUS, reg. č. CZ.04.1.03/3.2.15.1./0138, výuková činnost týkající se tvorby projektů a psaní projektorých žádostí, pozice v projektu - asistent lektora
 • 2007 - účast na projektu INTERREG IIIA, reg. č. CZ.04.58/2.3.PL.1/0575, výzkumná činnost a asistence
 • 9/2010 - 6/2013 účast na projektu "EKONOM – nové formy výuky ekonomických předmětů", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0170, pozice v projektu - lektor/metodit a hlavní kontaktní osoba projektu
 • 8/2011 - 2/2012 - účast na projektu "APSYS – Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV", reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134, pozice v projektu - odborný konzultant projektu
 • 2/2012 - 1/2014 - účast na projektu "Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu", reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0115, pozice v projektu - metodicko-akademický pracovník projektu, metodicko-akademický pracovník on-line výuky projektu
 • 1/2018 - 12/2021 - VEGA 1/0403/18 - Výzkum a vývoj moderných prostriedkov systémov riadenia technologických procesov využitím experimentálnych a počítačových metód, pozice v projektu - řešitel
 • 12/2019 - 4/2022 - účast na projektu "Implementace digitalizace pro logistiku", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012361, pozice projektu - řešitel
 • 1/2020 - doposud - VEGA 1/0600/20 - Návrh digitálneho dvojčaťa pre výskum vybraných prevádzkových ukazovateľov hadicových dopravníkov v súlade s cleaner production s využitím experimentálnych meraní a simulačných prístupov, pozice v projektu - řešitel

Vzdělání a odborný růst:

 • 2000 - 2005 - Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, magisterské studium Ing., obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách vedlejší obor Poradenství
 • 2017 - 2018 - Technická univerzita v Košiciach, kurz vysokoškolské pedagogiky, ING-PAED IGIP
 • 2016 - 2022 - Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, doktorandské studium, PhD., studijní program Priemyselná logistika, obor Doprava

Praxe:

 • 2005 - 2009 - výuka předmětu Výrobní logistika a logistika na OPF v Karviné
 • 9/2008 - 1/2010 - externí vyučující Katedry ekonomických, právních a společenských disciplín, Vysoká škola logistiky o.p.s., Přerov
 • 2/2010 - doposud - odborný asistent Katedry bakalářského studia, Vysoká škola logistiky o.p.s., Přerov

Publikace

NERADILOVÁ, H., LASKOVSKÝ, V.: The use of ecological systems for transporting of raw materials in the Czech Republic. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, ISBN 978-619-7105-56-8/ISSN 1314-2704, Book1 Vol. 2, 943-950 pp (SCOPUS, WoS)

NERADILOVÁ, H., LASKOVSKÝ, V.: The usage of tecnomatix plant simulation for simulation of mining rail transport. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, ISBN 978-619-7105-56-8/ISSN 1314-2704, Book1 Vol. 2, 929-934 pp (SCOPUS, WoS)

NERADILOVÁ, H., FEDORKO, G. The Use of Computer Simulation Methods to Reach Data for Economic Analysis of Automated Logistics Systems. Open Engineering 2016, vol. 6, ISSN 2391-5439 (SCOPUS, WoS)

NERADILOVÁ, H., FEDORKO, G., BORŠOŠOVÁ, V. Modelling of intra plant transportation system using AGV. In: ICTTE: Proceedings of the Third International Conference on Traffic and Transport Engineering, Belgrade, Serbia, 2016, pp 971 – 979. ISBN 978-86-916153-3-8. (WoS)

FEDORKO, G., NERADILOVÁ, H., SUTAK, M., MOLNÁR, V. Application of Simulation Model in Terms of City Logistics. In: 20th International Conference Transport Means 2016. ISSN 1822-296 X (print), ISSN 2351-7034 (on-line), pp 169-174 (SCOPUS)

NERADILOVÁ, H., FEDORKO, G. Digital Factory – Efficient Tool for Increasing Logistic Efficiency of Companies: Digitální podnik – Efektivní nástroj pro zvyšování logistické výkonnosti podniků. Acta Logistica Moravica: Internetový časopis, Přerov 2015, 2015(1), 36-43. ISSN 1804-8315.