doc. Ing. Josef Kubík, Ph.D.

Docent

Škola

Vysoká škola logistiky

doc. Ing. Josef Kubík, Ph.D.

Odborné zameranie:

 • Management a marketing v dopravě
 • Management a marketing životního prostředí
 • Management ve zdravotnictví

Vzdelanie a odborný rast:

 • 1978: gymnázium Zlín – Lesní čtvrť – maturita
 • 1983: technologická fakulta VUT Brno – Ing.
 • 1993: podnikatelská fakulta VUT Brno – CSc. (kandidát věd)
 • 1998: ekonomická fakulta VŠB – TU Ostrava – doc. (docent)

Prax:

 • 1983 -1986: Barumprojekt Zlín (tehdy Gottwaldov) – ekonom v oddělení návratnosti investic
 • 1986 -1995: fakulta technologická VUT Brno – odborný asistent
 • 1995 -1998: fakulta managementu a ekonomiky VUT Brno – odborný asistent
 • 1998 – 2000: fakulta managementu a ekonomiky VUT Brno – docent
 • 2001 – dosud: fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně – docent
 • 2014 – dosud: VŠLG o.p.s., Katedra bakalářského studia

Publikácie

Kubík, J.: Marketingové a ekonomické souvislosti investic do likvidace odpadů. Habilitační práce Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 1997, s. 1 – 123.

Kubík, J., Chovancová, M.: Posilování konkurenceschopnosti městské hromadné dopravy v porovnání s individuální automobilovou dopravou. Sborník z międzynarodowe konferencje naukowe: Przedsięborstwa w obliczu procesów globalizacji i integracji. Górnośląźska szkola Handlowa, Katowice, Rzeczpospolita Polska, 2003, s. 108 –115. ISBN 83-88402-39-0

Benda, I., Kubík, J.: Suggested Conception of the Strategic Management Process in Greiner, plastové obaly (Plastic Packaging), s.r.o. with a View to Its Competitive Priorities. Proceedings of the 11th Annual Conference on Marketing and Business Strategies for Central & Eastern Europe, Vienna, Austria, 2003, s. 105 – 112.

Kubík, J.: AB Solar Development Activities in the Construction of Photovoltaic Power Plants. Sborník na CD Proceedings of the 17th International Business Information Management Association. IBIMA, Milan 2011, s 325 – 332. ISBN 978-0-9821489-6-9

Kubík, J.: The Role of Strategic Management and its Use in the BPC. Sborník na CD Proceedings of the 18th International Business Information Management Association. IBIMA, Istanbul 2012, s. 2734 – 2741. ISBN 978-0-9821489-7-6

Kubík, J.: Trends in Environmental Management. Sborník na CD Proceedings of the 19th International Business Information Management Association. IBIMA, Barcelona 2012, s. 1535 – 1540. ISBN 978-0-9821489-8-3

Kubík, J.: Analýza konkurenčního prostředí jako nástroj strategického managementu. Trendy ekonomiky a managementu, ročník 8, č. 19, FP VUT Brno, 2014, s. 27 – 33. ISSN 1802-8527

Vránová, Š., Kubík, J.: Motivace učitelů – vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v neřídících pozicích. 1. vyd. Žilina, GEORG, 2014, 1 – 131 s. ISBN 978-80-8154-099-8

Smékalová, L., Hájek, O., Kubík, J., Škarka, M.: Management of European Projects by Czech and Slovak Enterpreneurs in Bíle – Biele Karpaty Euroregion. Economics and Sociology, Vol. 9, No 1, 2016, s. 69 – 85. ISSN 2071-789X

Kubík, J.: Zlin Public Transport in Comparison with Cities of a simile Size in Czech Republic. Actual Problems of Economics, Vol. 17, No 10, 2016, s. 218 – 227. ISSN 1993-6788