prof. Ing. Miloslav Seidl, Ph.D.

Profesor, garant odboru Dopravná logistika

Škola

Vysoká škola logistiky

prof. Ing. Miloslav Seidl, Ph.D.

Odborné zameranie:

 • krizový management všeobecně a jeho aplikace při řízení, organizaci a zabezpečení dopravních systémů v nestandardních podmínkách
 • kritická infrastruktura všeobecně a dopravní kritická infrastruktura zvláště
 • krizové dopravní zabezpečení
 • logistická podpora řešení krizových situací

Projekty:

 • Visegrad University Studies Grants – EaP. Safety management in the Visegrad Group countries
 • ITMS 26110230079: Inovácia a internacionalizácia vzdelávania – nástroje zvýšenia kvality Žilinskej univerzity v Žiline
 • Nr.21310075: The National Qualifications Franmework NQF in V4 Countries
 • APVV-0471-10 Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore doprava

Vzdelanie  a odborný rast

 • 1973: obor Vojenská doprava, Vojenská fakulta Vysoké školy dopravní v Žilině
 • 1980: postgraduální kurz vysokoškolské pedagogiky, UK Bratislava
 • 1983: kandidát technických věd (CSc.), obor Vojenská doprava, Vojenská fakulta Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině
 • 1987: jmenování docentem (doc.), vědní obor Operační a bojové použití druhů vojsk, týlové a technické zabezpečení, Vojenská fakulta Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině
 • 1995: habilitace docentem (doc.), dodatečná habilitace, vědní odbor Vojenská doprava, Vojenská fakulta Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině
 • 2001: jmenování profesorem (prof.), vědní obor Vojenská doprava a vojenské stavby, Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej Univerzity v Žiline

Prax:

 • 1973-1975: velitel školní jednotky, Vojenský útvar Olomouc
 • 1975-2015: vysokoškolský pedagog ve funkcích učitel, starší učitel, náčelník skupiny, vedoucí katedry, proděkan pro vzdělávací činnost, Vojenská fakulta (později Fakulta špeciálneho inžinierstva, Fakulta bezpečnostného inžinierstva) Vysoké školy dopravní (později Vysoké školy dopravy a spojov, Žilinskej univerzity) v Žiline
 • 2007: vysokoškolský pedagog, Fakulta vojenský technologií Univerzity obrany v Brně
 • 2008-dosud: vysokoškolský pedagog, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Polsko
 • 2013-2014: odborný pracovník, ČVUT Praha, Fakulta biomedicínského inženýrství Kladno
 • 2016-dosud: VŠLG o.p.s. Katedra logistiky a technických disciplín, Katedra bakalářského studia

Publikácie

TOMEK, M., SEIDL, M., 2016: Motorway patrol on Slovak motorways and expressways. In: Perner´s contact, elektronický odborný časopis o technologii, technice a logistice v dopravě. Pardubice, KTŘD DF JP UP, Number 4, Volume XI, 2016, p. 121-127, ISSN 1801-674X

SEIDL, M., TOMEK, M., 2016: Dopravné zabezpečenie evakuácie prostriedkami cestnej dopravy. In: The science for population protection, Lazne Bohdanec, Population Protection Institute, 2016, Vol. 8, Nr. 2, p. 1-16, ISSN 1803-568X

SEIDL, M., TOMEK, M., 2016: Transportation of Radioactive Materials by Road Transport in Conditions of the Slovak Republic. In: Proceedingsof the 20th International Conference „Transport Means 2016“. Kaunas, University of Technologie, 2016, p. 88-93, ISSN 1822-296X (print) ISSN 2351-7034 (online), SCOPUS

SEIDL, M., TOMEK, M., 2015: Traffic Accidents Rate in the Slovak Republic. In: Proceedingsof the 19thInternational Conference „Transport Means 2015“. Kaunas, University of Technologie, 2015, p. 257-260, ISSN 1822-296X (print) ISSN 2351-7034 (online), SCOPUS, WoS

FOJTÍKOVÁ, J., SEIDL, M., 2015: Qualitative Risk Assessment of the Transportation of Dangerous Goods by Air. In: Proceedingsof the 19th International Conference „Transport Means 2015“. Kaunas, University of Technologie, 2015, p. 611-614, ISSN 1822-296X (print) ISSN 2351-7034 (online), SCOPUS, WOs

SEIDL, M., TOMEK, M., VIČAR, D., 2014: Evakuácia osôb, zvierat a vecí (vysokoškolská učebnice). Žilina: Žilinská univerzita, 2014, 262 s., ISBN 978-80-554-0939-9

FIGULI, L., SEIDL, M., TOMEK, M., 2014: Security and Risk of Material Evacuation Using Mechanisation. In: Proceedingsof the 18th International Conference „Transport Means 2014“. Kaunas, University of Technologie, 2014, p. 261-264, ISSN 2351-4604, SCOPUS

ŠIMÁK, L., DVOŘÁK, Z., GAŠPIERIK, L., KAMPOVÁ, K., REITŠPÍS, J., SEIDL, M. a SVETLÍK, J., 2012: Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore dopravy (odborná monografie). Žilina, EDIS, 2012, 180 s., ISBN 978-80-554-0625-1
SEIDL, M., ŠIMÁK, L., ZAMIAR, Z., 2011: Bezpieczeństwo w transporcie (podręcznik). Wroclaw, MWSLiT, Consulting i logistika Spółka z o.o., 2011, 260 s., ISBN 978-83-89908-14-8

SEIDL, M., ŠIMÁK, L., ZAMIAR, Z., 2009: Aktualne zagadnienia zarządzania kryzysowego (monografia naukowa). Wroclaw, MWSLiT, Consulting i logistika Spółka z o.o., 197 s., ISBN 978-83-89908-95-7