Ing. Michal Turek, Ph.D.

Zástupca vedúcej katedry BS

Ing. Michal Turek, Ph.D.

Vzdelanie a odborný rast:

  • 2007: Bc. Pozemní doprava (VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy)
  • 2009: Ing. Dopravní technika a technologie (VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy)
  • 2012: Ph.D. Dopravní technika a technologie (VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy)

Prax:

  • 2012-dosud: VŠLG o.p.s., odborný asistent
  • 2013-2016: VŠLG o.p.s., zástupce vedoucího Katedry logistiky a technických disciplín

Pedagogické zameranie:

  • Kvantitativní metody v rozhodování
  • Logistika letecké dopravy
  • Logistika silniční dopravy
  • Logistika vodní dopravy
  • Logistika železniční dopravy

Publikácie

TUREK, Michal. Modelování koordinace silně závislých světelných křižovatek. Acta Logistica Moravica[online]. 2013, č. 2, s. 135 – 149. ISSN 1804-8315. Dostupné z: http://web2.vslg.cz/fotogalerie/acta_logistica/2013/2-cislo/12_turek.pdf

KRÁTKÁ, Martina a Michal TUREK. Komparace vybraného software při řešení optimalizačních úloh. In: Využití moderních informačních technologií v logistice. Přerov: Vysoká škola logistiky o.p.s., 2013, s. 128 – 135. ISBN 978-80-87179-32-1

KALUPOVÁ, B., P. ŠARADÍN a M. TUREK. Využitelnost výstupů z řešení projektu Výstupy z učení z hlediska předmětu. In: Inovace výstupů z učení bakalářských studijních programů na neuniverzitních vysokých školách. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, s. 119 – 125. ISBN 978-80-7468-053-3

TUREK, Michal. Location taxi ranks in the urban agglomeration. Acta Logistica Moravica [online]. 2014, č. 2, s. 25 – 29. ISSN 1804-8315. Dostupné z: http://web2.vslg.cz/fotogalerie/ acta_logistica /2014/2-cislo/5_turek.pdf

FRANC, Jiří a Michal TUREK. Assessment of the working conditions of professional drivers. Acta Logistica Moravica [online]. 2015, č. 3, s. 37-49. ISSN 1804-8315. Dostupné z: https://www.vslg.cz/wcd/docs/vslg/acta_logistika/5.-rocnik-2015/cislo-3-2015/6-turek_m.pdf

MALÍNEK, Ondřej a Michal TUREK. Vliv stavebních úprav pozemních komunikací na bezpečnost silničního provozu. In: CMDTUR 2016. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2016, s. 437 – 444. ISBN 978-80-554-1265-8