Ing. Michal Turek, Ph.D.

Zástupce vedoucí Katedry bakalářského studia a místopředseda akademického senátu

Škola

Vysoká škola logistiky

Ing. Michal Turek, Ph.D.

Odborné zaměření:

 • Optimalizace dopravních procesů
 • Kvantitativní metody v rozhodování
 • Logistika letecké dopravy
 • Logistika osobní dopravy
 • Logistika silniční dopravy
 • Statistika

Projekty:

 • CZ.1.07/2.2.00/28.0115: Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu
 • CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002347: Rozvoj logistiky pro praxi
 • CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012361: Implementace digitalizace pro logistiku

Vzdělání a odborný růst:

 • 2007: Bc. Pozemní doprava (VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy)
 • 2009: Ing. Dopravní technika a technologie (VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy)
 • 2012: Ph.D. Dopravní technika a technologie (VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy)

Praxe:

 • 2012 - dosud: VŠLG o.p.s., odborný asistent
 • 2013 - 2016: VŠLG o.p.s., zástupce vedoucího Katedry logistiky a technických disciplín
 • 2020 - dosud: VŠLG o.p.s., zástupce vedoucí Katedry bakalářského studia

Publikace

KRÁTKÁ, Martina a Michal TUREK. Komparace vybraného software při řešení optimalizačních úloh. In: Využití moderních informačních technologií v logistice. Přerov: Vysoká škola logistiky o.p.s., 2013, s. 128 - 135. ISBN 978-80-87179-32-1

KALUPOVÁ, Blanka, Pavel ŠARADÍN a Michal TUREK. Využitelnost výstupů z řešení projektu Výstupy z učení z hlediska předmětu. In: Inovace výstupů z učení bakalářských studijních programů na neuniverzitních vysokých školách. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, s. 119 - 125. ISBN 978-80-7468-053-3

MALÍNEK, Ondřej a Michal TUREK. Vliv stavebních úprav pozemních komunikací na bezpečnost silničního provozu. In: CMDTUR 2016. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2016, s. 437 - 444. ISBN 978-80-554-1265-8

PETEREK, Kamil a Michal TUREK. Assessment of Citizens’ and Employees’ Mobility by Public Transport. In: LOGI 2017, České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, s. 1-7, 201713400059

PETEREK, Kamil a Michal TUREK. Posouzení dopravní polohy měst a obcí vzhledem k individuální automobilové a veřejné hromadné dopravě. In: LOGISTIKA - EKONOMIKA - PRAX 2017. Žilina: Logistický monitor, 2017, s. 57-61. ISSN 1336-5851

PETEREK, Kamil a Michal TUREK. Laboratory of transportation – classroom of practical education at College of logistics in Přerov. In: ICLEEE 2017. Maribor: Prometna šola Maribor, 2017, s. 83-85. ISBN 978-961-6672-11-5

ŠARADÍN, Pavel a Michal Turek. Preferences of public bus transport. In: Možnosti preferencie hromadné dopravy. Žilina: Logistický monitor, 2019, s. 66-71. ISSN 1336-5851

ČUJAN, Zdeněk, KODYM, Oldřich, MIKUŠOVÁ, Nikoleta a Michal TUREK. Optimization of material flow using simulation. In: Research, Production and Use of Steel Ropes, Conveyors and Hoisting Machines (VVaPOL 2018). Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019, s. 1-10. DOI: 10.1051/matecconf/201926301007

DOČKALÍKOVÁ, Iveta, KALUPOVÁ, Blanka, PETEREK, Kamil a Michal TUREK. Acquisition forms and methods of education in the context of good practice. In: 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019. Albena: SGEM 2019, 2019. s. 9-16. DOI: 10.5593/sgem2019/5.4

GEC, Martin a Michal TUREK. Optimalizace rozvozu mlékárenských výrobků. In. LOGISTIKA - EKONOMIKA - PRAX 2019. Žilina: Logistický monitor, 2019, s. 95-103. ISSN 1336-5851

CEMPÍREK, Václav, FEDORKO, Gabriel, KALUPOVÁ, Blanka, KAVKA, Libor a Michal TUREK. Utilization of Business Intelligence Tools in Cargo Control. Transportation Research Procedia. 2021, č. 53, s. 212-223. DOI: 10.1016/j.trpro.2021.02.028

CEMPÍREK, Václav, FIALA, David, MOLNÁR, Vieroslav a Michal TUREK. Design of production lines and logistic flows in production. Open Engineering. 2021, č. 11(1), s. 853-859. DOI: 10.1515/eng-2021-0084