Ing. et Ing. Iveta Dočkalíková, Ph.D.

Vedúca katedry a garantka odboru Logistika služieb

Škola

Vysoká škola logistiky

Ing. et Ing. Iveta Dočkalíková, Ph.D.

Odborné zameranie:

 • Vícekriteriální metody rozhodování
 • Strategický management

Projekty:

 • 2014/2015 – Člen řešitelského týmu projektu SP2015/93: Aplikace hybridních vícekriteriálních metod v oblasti podnikové ekonomiky, managementu a marketingu
 • 2013/2014 – Člen řešitelského týmu projektu SP 2014/126: Vícekriteriální metody hodnocení variant včetně aplikace na skupinové rozhodování v oblasti podnikové ekonomiky, managementu, financí a marketingu.
 • 2012/2013 – Člen řešitelského týmu projektu SP 2013/173: Aplikace dekompozičních vícekriteriálních metod MADM v oblasti podnikové ekonomiky a managementu

Vzdelanie a odborný rast:

 • 2011: Ing. Veřejná ekonomika a správa, VŠB Ostrava, Fakulta ekonomická
 • 2012: Ing. Ekonomika podniku, VŠB Ostrava, Fakulta ekonomická
 • 2016 : Ph.D., Ekonomika podniku, VŠB Ostrava, Fakulta ekonomická

Prax:

 • 2009 – 2010: Česká spořitelna a.s., bankovní poradce
 • 2012 – 2013: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., asistentka rektora
 • 2015 – 2017: VŠLG o.p.s., zástupce vedoucího Katedry bakalářského studia
 • 2017 – doposud: vedoucí Katedry bakalářského studia

Študijné pobyty:

 • 09/2014 – Německo/Mittweida – University of Applied Sciences
 • 12/2016 – přednáškový pobyt Německo/Mittweida – University of Applied Sciences

Publikácie

DOČKALÍKOVÁ, Iveta a Jana KLOZÍKOVÁ. Creating of the Scenarios of the Company Development using MCDM Methods in Practice. In: Conference Proceedings – 9 th International Days of Statistics and Economics. Praha: VŠE Praha, 2015. p. 348-358. ISBN 978-80-87990-06-3. (WOS, CPCI)

DOČKALÍKOVÁ, Iveta a Jana KLOZÍKOVÁ. MCDM Methods in Practice: Localization suitable places for company by the utilization of AHP and WSA, TOPSIS method. In: Proceedings of the 11 th European Conference on Management, Leadership and Governance – ECMLG 2015. Lisbon: ACPI, 2015. p. 543 – 552. ISBN 978-1-910810-76-7. (WOS)

KLOZÍKOVÁ, Jana a Iveta DOČKALÍKOVÁ. Decision Support in Rating of the Level of Corporate Governance Using the WINGS Method. In: Proceedings of the 11 th European Conference on Management, Leadership and Governance – ECMLG 2015. Lisbon: ACPI, 2015. p. 569 – 579. ISBN 978-1-910810-76-7. (WOS)

KLOZÍKOVÁ, Jana a Iveta DOČKALÍKOVÁ. Aplikace metody vícekriteriálního hodnocení v integrovaném rámci správy společností. In: Scientific Papers of the University of Pardubice. No 35 (3, 2015). ISSN 1211-555X. (článek J)

DOČKALÍKOVÁ, Iveta a Jana KLOZÍKOVÁ. Analysis of the Factors of Localization of the Company Development using MCDM methods in Practice. In:Conference Proceedings -10 th International Days of Statistics and Economics. Praha: VŠE Praha, 2016. ISBN 978-80-87990-10-0. (WOS, CPCI)

DOČKALÍKOVÁ Iveta a Jana KLOZÍKOVÁ. MCDM Methods in Practice: Determining the Significance of PESTEL Analysis Criteria. In: ECMLG 2014. 10th European Conference on Management Leadership and Governance. Pp 418-427. ISBN: 978-1-910309-75-9. (WOS)

DOČKALÍKOVÁ, Iveta a Kateřina KASHI. MCDM Methods in Practice: Determining Importance of PESTEL Analysis Criteria. In: Conference Proceedings. 8th International Days of Statistics and Economics, September 11–13, 2014, Prague. ISBN 978-80-87990-02-5. (WOS, CPCI)