Internetový časopis: Acta Logistica Moravica, ISSN 1804-8315

Acta logistica Moravica je periodický internetový časopis Vysoké školy logistiky v Přerově. Časopis poskytuje prostor pro publikování původních vědeckých a odborných prací v oboru logistiky a dodavatelských systémů se zaměřením na aplikace v oblastech dopravní logistiky, logistiky služeb, logistiky cestovního ruchu, logistiky letecké dopravy a informačního managementu. Dále umožňuje zveřejňování informací a novinek z logistických institucí a podniků, zprávy o výsledcích řešených úkolů, recenze knih, zprávy o konání konferencí, životní jubilea apod. V časopise lze po schválení zveřejňovat inzeráty, dotýkající se obsahově zaměření činnosti VŠLG. Časopis vychází dvakrát ročně. Uzávěrky čísel jsou 15.2. a 15.9. Příspěvky se přijímají v českém, slovenském a anglickém jazyce. Všechny předložené příspěvky jsou podrobeny recenznímu řízení.

Formuláře a pokyny pro publikování

Přihláška příspěvku Šablona pro psaní příspěvků

Redakční rada

Předseda doc. Ing. Pavel Šaradín, CSc.
Odpovědná redaktorka Mgr. Irena Kalupová
Členové Ing. Blanka Kalupová, Ph.D.
Ing. at Ing. Iveta Dočkalíková, Ph.D.
prof. Ing. Miloslav Seidl, Ph.D.
prof. Ing. Gabriel Fedorko, Ph.D.
prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.
doc. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
doc. Ing. Iveta Kubasáková, Ph.D.
Ing. Roman Hruška, Ph.D.
Ing. Michal Turek, Ph.D.
Assoc. prof. Borna Abramovič
prof. Hubert Debski
Assoc. prof. Marinko Maslarič
Assoc. prof. Svetlana Nikoličič
dr. Adam Tőrők
prof. Ing. Jozef Majerčák, Ph.D.

Archiv časopisu

13. ročník - 2023  Číslo 1/2023 a Číslo 2/2023 12.ročník - 2022    Číslo 1/2022 a Číslo 2/2022 11.ročník - 2021 Číslo 1/2021 a Číslo 2/2021 10.ročník - 2020 Číslo 1/2020 a Číslo 2/2020 9.ročník - 2019 Číslo 1/2019 a Číslo 2/2019 8.ročník - 2018 Číslo 1/2018 a Číslo 2/2018 7.ročník - 2017 Číslo 1/2017 a Číslo 2/2017 6.ročník - 2016 Číslo 1/2016 a Číslo 2/2016 Speciální číslo 03/2016 - Část A a Část B 5.ročník - 2015 Číslo 1/2015; Číslo 2/2015 a Číslo 3/2015 4.ročník - 2014 Číslo 1/2014 a Číslo 2/2014 3.ročník - 2013 Číslo 1/2013 a Číslo 2/2013 2.ročník - 2012 Číslo 1/2012; Číslo 2/2012 a Číslo 3/2012 1.ročník - 2011 Číslo 1/2011 a Číslo 2/2011