Filter
NovinkyPodujatia

Jak správně vykazovat do systému EKO-KOM

Dr. Dočkalíková se zúčastnila dne 14. 3. 2023 semináře s názvem „Jak správně vykazovat do systému EKO-KOM“. Cílem semináře bylo prohloubení znalostí obalového zákona, vysvětlit činnost systému EKO‑KOM jako autorizované obalové společnosti a také přiblížit strukturu čtvrtletního výkazu o produkci obalů. Praktické znalosti budou využity v předmětech zaměřených na logistiku služeb. Ing. et Ing. Iveta Dočkalíková Ph.D., vedoucí […]

21. marca 2023
NovinkyPodujatia

Česká konference rektorů slaví 30 let svého působení. Vysoká škola logistiky je její součástí již 15 let.

Česká konference rektorů je uskupení rektorů všech veřejných, obou státních a některých soukromých vysokých škol v České republice, jehož založení se datuje 28. ledna 1993. Česká konference rektorů vznikla z Klubu rektorů z dubna 1990, následného rozdělení na českou a slovenskou sekci, ze kterých vnikly na přelomu let 1992 a 1993 současné Slovenská konference rektorů a Česká […]

21. marca 2023
NovinkyPodujatia

Proběhla odborná přednáška na téma Celní správa ČR a její činnost

V úterý 28. 2. 2023 se na půdě VŠLG konala odborná přednáška na téma Celní správa ČR a její činnost. Mluvčí Celního úřadu pro Olomoucký kraj por. Mgr. D. Kubenz seznámil studenty VŠLG s širokou škálou činností celníků. Současné kompetence celníků jim fundovaně objasnil a výklad doplnil několika krátkými videi. Studenty daná problematika zaujala a v průběhu přednášky […]

21. marca 2023
NovinkyPodujatia

Vysoká škola logistiky uvádí: Logistika hrou

Logistikou se člověk často zabývá, aniž to tuší. Připravili jsme jednoduchou „logistickou hru“ k vyzkoušení. Úlohy nejsou složité, stačí trochu přemýšlet. Hrou lze získat více poznatků jak o logistice, tak o jejich souvislostech. Oldřich Kodym, prorektor pro studium

21. marca 2023
NovinkyPodujatia

Konference Pokrokové metody v logistice

Konference Pokrokové metody v logistice je tradičním každoročním setkáním odborníků v logistice jak z firemní, tak i z akademické sféry. Letošní ročník je už v pořadí 8. Zveme všechny zájemce 4. května k účasti ať už aktivní, s příspěvkem, nebo pasivní, k vyslechnutí nových myšlenek. Bližší informace naleznete v letáku. Za organizační výbor doc. Oldřich Kodym

21. marca 2023
NovinkyPodujatia

Pozvánka na studentský a absolvenský večírek

Vysoká škola logistiky pořádá pro studenty a absolventy školy studentský večírek, který se koná 1. dubna 2023 v 18:00 hodin na Hotelu FIT v Přerově (https://hotelfit.cz/, Dvořákova 21b, Přerov, 750 02). Více informací poskytne studijní oddělení na tel. čísle 581 259 143.

21. marca 2023
NovinkyPodujatia

Návštěva z taškenské univerzity na půdě naší školy

Dnešní den navštívil Vysokou školu logistiky zástupce Taškentské státní dopravní univerzity z Republiky Uzbekistán, prorektor pro mezinárodní spolupráci, doktor ekonomie, profesor Khatamovič Bakhodir Turaev. Tématem setkání byla výměna zkušeností s vysokoškolskou výukou, možnosti spolupráce i studentské aktivity.

21. marca 2023
NovinkyPodujatia

VŠLG se podílí na testování logistické hry v rámci mezinárodního projektu SUSMILE

VŠLG je od roku 2021 přidruženým partnerem mezinárodního projektu SUSMILE, který si dal za cíl vytvořit online vzdělávací platformu a počítačovou hru pro logistiku poslední míle. Na konci června 2022 se někteří vyučující účastnili testování vzdělávací platformy MOOC, v lednu proběhlo testování beta verze logistické hry. S konečným výsledkem dvouleté práce konsorcia SUSMILE https://susmile.eu budou mít všichni […]

21. marca 2023
PodujatiaNovinky

Vysoká škola logistiky uzavírá spolupráci s Oděskou národní námořní univerzitou

Vysoká škola logistiky podporuje pracovníky a studenty ukrajinské univerzity Odessa National Maritime University a uzavírá s univerzitou dohodu o spolupráci v kulturních, vzdělávacích a odborných oblastech vědy a vzdělávání, při realizaci společných vzdělávacích, metodologických a výzkumných projektů, vědeckých a jiných akcí. Rektor Vysoké školy logistiky prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., aktivně jedná a spolupracuje se zástupcem […]

21. marca 2023
Zobraziť viac