Dr. Dočkalíková sa zúčastnila konferencie s názvom Odpadové hospodárstvo miest a obcí v praxi – 9. a 10. novembra 2023.

Cílem konference bylo sdílení dobré praxe, zajímavých projektů a nových technologií. 
Nová legislativa a pravidla cirkulární ekonomiky nasměrovala sektor komunálních odpadů zcela novým směrem. Cesty, jak dosáhnout stanovených cílů mohou být různé, tak jako jsou různá výchozí postavení měst a obcí. 


Program byl zaměřen na níže uvedená témata:  

 • Aktuálne výzvy v odpadovom hospodárstve ČR.
 • Zálohovanie áno alebo nie? – diskusie.
 • Ako udržateľne nakladať s komunálnymi odpadmi? Princípy obehového hospodárstva v praxi.
 • Odpad zdrojom? Zhodnocovanie odpadov, cirkulárna ekonomika. Predchádzanie vzniku odpadov.
 • Aká je úloha zberných dvorov a ako môžu pomôcť pri dosahovaní triediacich cieľov?
 • Evidencia použitých vecí – riešenie pre REUSE centrá.
 • Zavedenie evidencie v zbernom dvore – skúsenosti z praxe.
 • Biodpad v odpadových systémoch miest.
 • Potenciál komunálneho kuchynského odpadu u nás av Európe? Ako môže zavedenie zberu kuchynského odpadu pomôcť samosprávam pri plnení váhových limitov na SKO.
 • Čo znamená zavedenie zberu kuchynského odpadu v praxi. Reálne skúsenosti mesta, ktoré sa aktuálne pripravuje na zavedenie zberu kuchynského odpadu.
 • Riešenie pre likvidáciu odpadov.
 • Evidenčné odpadové systémy.
 • Projekt Odpady Olomouckého kraja.
 • Prípadové štúdie – realizácia projektov na optimalizáciu odpadového hospodárstva v mestách.