Dr. Dočkalíková se zúčastnila konference s názvem Odpadové hospodářství měst a obcí v praxi – 9. a 10. listopadu 2023.

Cílem konference bylo sdílení dobré praxe, zajímavých projektů a nových technologií. 
Nová legislativa a pravidla cirkulární ekonomiky nasměrovala sektor komunálních odpadů zcela novým směrem. Cesty, jak dosáhnout stanovených cílů mohou být různé, tak jako jsou různá výchozí postavení měst a obcí. 


Program byl zaměřen na níže uvedená témata:  

 • Aktuální výzvy v odpadovém hospodářství ČR 
 • Zálohování ano či ne? – diskuze 
 • Jak udržitelně nakládat s komunálními odpady? Principy oběhového hospodářství v praxi.  
 • Odpad zdrojem? Zhodnocování odpadů, cirkulární ekonomika. Předcházení vzniku odpadů
 • Jaká je úloha sběrných dvorů a jak mohou pomoci při dosahování třídících cílů? 
 • Evidence použitých věcí – řešení pro REUSE centra
 • Zavedení evidence ve sběrném dvoře – zkušenosti z praxe
 • Bioodpad v odpadových systémech měst
 • Potenciál komunálního kuchyňského odpadu u nás a v Evropě? Jak může zavedení sběru kuchyňského odpadu pomoci samosprávám při plnění váhových limitů na SKO. 
 • Co znamená zavedení sběru kuchyňského odpadu v praxi. Reálné zkušenosti města, které se aktuálně připravuje na zavedení sběru kuchyňského odpadu 
 • Řešení pro likvidaci odpadů
 • Evidenční odpadové systémy 
 • Projekt Odpady Olomouckého kraje 
 • Případové studie – realizace projektů na optimalizaci odpadového hospodářství ve městech.