Dne 23. listopadu 2023 v 10:00 hodin proběhne v edukačním centru v Praze přednáška na téma „Aktuální problémy silniční dopravy v ČR“.

Přednášející Mgr. Vojtěch Hromíř, generální tajemník sdružení ČESMAD, se bude věnovat otázkám na téma přetížené kamióny, dražší mýtné, zákaz předjíždění, řidiči nejsou a nebudou, zahraniční konkurence českých dopravců. 

Zvána je celá akademická obec Vysoké školy logistiky.