V zasedacím sále Ministerstva dopravy se 31. 1. 2024 konal seminář s názvem Kombinovaná doprava pro logistiku. Na semináři se setkali odborníci ze silniční a železniční dopravy, zástupci operátorů kombinované dopravy, výrobních firem, logistických společností, veřejné správy a vysokých škol. Mezi zástupci odborného školství byli také dva zástupci VŠLG.

V rámci semináře vystoupili odborníci z různých oblastí. Využití kombinované dopravy představil ve svém příspěvku „I po kolejích to jde“ zástupce společnosti IKEA pan Šilháček. Problematice dekarbonizace v dopravě se v širších souvislostech věnoval pan Pohl ze společnosti Siemens Mobility. Jednatel společnosti BOHEMIAKOMBI pan Fišer představil účastníkům konference nový koncept megahubu v německém městě Lehrte, kde se v Dolním Sasku poblíž Hannoveru nachází moderní překladiště, jehož koncepce je založena na rychlé výměně zátěže mezi vlaky, s překládkou intermodálních jednotek bez rozřazování vlakových souprav. Novinky v připravované evropské legislativě v oblasti kombinované dopravy a Koncepci nákladní dopravy představili zástupci MD ČR paní Tomková a pan Sedmidubský.

V rámci panelové diskuse se problematice kombinované dopravy a jejím problémům v širších souvislostech věnovali pozvaní hosté – zástupci společností METRANS, ČD Cargo, Správy železnic, ČSAD Logistic Ostrava, DB Schenker a Ministerstva dopravy SR. Vystoupení odborníků i panelová diskuse účastníky semináře zaujala a na závěr semináře se do diskuse k tématu aktivně zapojili.

Ing. Blanka Kalupová, Ph.D., vedoucí Katedry magisterského studia