Vážené kolegyně, vážení kolegové.

U příležitosti výročí narozeni Jana Amose Komenského – Dne učitelů vám všem děkuji za vaši práci, kterou přispíváte k úspěšnému studiu našich studentů. Do dalšího období vám přejí hodně elánu a příjemných pedagogických zážitků.

Oldřich Kodym, prorektor pro studium