Vysoká škola logistiky podpořila soutěžní klání v oboru logistiky mezi dvacítkou soutěžních družstev z dvanácti středních škol napřič Českou republikou. Do celostátní soutěže LOGISTIC JUNIOR SŠ 2022, který se konal v Dalovicích nedaleko Karlových Varů ve dnech 11.-13. října 2022, přispěla Vysoká škola logistiky odborně i věcnými dary. Rektor Vysoké školy logistiky prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., DBA, a předseda Svazu spedice a logistiky ČR, Ing. Petr Rožek, Ph.D, prověřovali schopnost aplikovat znalosti soutěžících na konkrétní problémy praxe. Oba hodnotí soutěž na vysoké úrovni s velmi nadanými mladými logistiky, kteří mohou uspět i na mezinárodním trhu díky prokázaným jazykovým dovednostem. Nejen v rámci dílčího tématu udržitelnosti a implementace principů koncepce udržitelného rozvoje prokázali studenti znalosti z aplikované logistiky, předvedli také dovednosti manažerské, prezentační i týmovou spolupráci. Závěrečný třetí den soutěže byl doplněn o exkurze s ukázkou logistických skladů a výroben v praxi a komplexně tak doplnil a uzavřel 14. ročník celostátní soutěže středních škol v logistice.