Dr. Dočkalíková se zúčastnila národní konference s názvem Předcházení vzniku odpadů 2022. Konference byla zaměřena na problematiku bioodpadů, které jsou klíčové pro dosažení evropských cílů odpadového hospodářství, a které přináší i další příležitosti v dnešní nelehké době. Součástí programu byly i inovativní projekty a přístupy z oblasti prevence. 

Program konference zde